Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/KH-SXD 29/01/2024 Triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024
02/CV-VP 04/01/2024 Sổ tay chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về "hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số"
20/STTTT-BCVTCNTT 04/01/2024 V/v triển khai thực hiện CCHC năm 2024
01/QĐ-SXD 04/01/2024 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Xây dựng năm 2024
05/KH-SXD 03/01/2024 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
01/KH-SXD 02/01/2024 Kế hoạch cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2024
4696/CAT-QLXNC 29/12/2023 Tuyên truyền Luật số 23/2023/QH15 ngày 25/6/2023-Công an tỉnh Hưng yên
59-CT/TU 22/12/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án năm 2024
56-CT/TU 22/12/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024
2406-CV/TU 22/12/2023 Định hướng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
10/CT-UBND 21/12/2023 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
10/CT-UBND 21/12/2023 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
02/2023/QĐ-UBND 23/02/2023 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc UBND tỉnh Hưng Yên
69/2021/QĐ-UBND 01/10/2021 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
16/2019/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1 2 
°
144 người đang online