Kỳ sát hạch đợt III năm 2023 được tổ chức trong 02 ngày: Từ ngày 18/10/2023 đến ngày 19/10/2023

Sở Xây dựng thông báo tới các cá nhân đã nộp tờ khai xin sát hạch cấp chứng chỉ tại Sở: Thời gian sát hạch đợt III năm 2023 được tổ chức trong 02 ngày từ ngày 18/10/2023 đến ngày 19/10/2023 (Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00 phút; Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút)Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm;

-Đề nghị các đối tượng tham dự thi sát hạch theo bản danh sách dưới đây kiểm tra thông tin cá nhân của mình và thứ tự sát hạch, đến đúng thời gian dự thi theo thứ tự sát hạch đính kèm Thông báo số 291/TB-SXD ngày 12/10/2023;

- Mọi thắc mắc,cần làm rõ, sửa đổi thông tin liên hệ 0221.3865538 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) hoặc 0221.3862597 (Phòng quản lý xây dựng) để được hướng dẫn và sửa đổi trước ngày 16/10/2023;

- Sau thời gian trên chúng tôi không tiếp nhận phản ánh về thông tin cá nhân của đối tượng dự thi sát hạch; Các trường hợp trong danh sách nêu trên không nộp phí đúng hạn (16/10/2023) sẽ không được tham dự trong kỳ thi sát hạch lần này;

- Bộ câu hỏi ôn tập theo nội dung tại Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng Quyết định về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ

Chi tiết nội dung văn bản theo File đính kèm: 

Thông báo sát hạch CCHN đợt 3 năm 2023.pdf

Danh sách thứ tự sát hạch đợt 3 - 2023.pdf

 

Phòng Quản lý Xây dựng