Cơ quan quản lý kinh tế Đài Loan sửa đổi Tiêu chí ghi nhãn hàng hóa gạch ốp lát

Thực hiện văn bản số 2386/BXD-VLXD ngày 12/6/2023 của Bộ Xây dựng về việc Cơ quan quản lý kinh tế Đài Loan sửa đổi Tiêu chí ghi nhãn hàng hóa, Sở Xây dựng thông tin về những nội dung sửa đổi Tiêu chí ghi nhãn hàng hóa gạch ốp lát có hiệu lực từ ngày 18/5/2023 do Cơ quan quản lý kinh tế Đài Loan ban hành đến các cơ sở gạch ốp lát trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại văn bản số 844/SXD-QLCL ngày 21/6/2023 đính kèm dưới đây!

34.1. Văn bản hướng dẫn.sửa đổi tiêu chí nhãn HH gạch ốp lát.pdf

Phòng QL Chất lượng