Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên thông báo danh sách các đối tượng đã mua nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã hội thu nhập thấp tại phường Hiến Nam

Thông tin chi tiết xem file đính kèm dưới đấy! DS NOXH P.H.xlsx

 

Phòng PTHT