Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên đia bàn tỉnh Hưng Yên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Văn bản số 2295/UBND-KT2 ngày 24/9/2021, Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 08/4/2022.

Flie đính kèm: 32.pdf

 

Phòng KTVLXD