DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ TẠI DỰ ÁN " ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LẠC HỒNG PHÚC"

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ TẠI DỰ ÁN " ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LẠC HỒNG PHÚC"

STT

Họ và tên khách hàng

Hộ khẩu thường trú

( hoặc tạm trú)

Quê quán

Đối tượng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

*

TB số 386/TB-SXD ngày 26/11/2018

1

Vũ Nhân Quy

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

2

Đỗ Thị Vân Nga

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

3

Lê Thị Thu Ánh

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Viên chức

 

4

Nguyễn Thị Thu Trang

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

5

Hoàng Thị Nhung

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

6

Đào Thị Bằng

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công chức

 

7

Đặng Thị Lệ Phương

Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

8

Nguyễn Văn Tám

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

9

Nguyễn Huy Thành

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

10

Nguyễn Thị Hường

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

11

Vũ Văn Cường

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

12

Nguyễn Thị Liễu

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Viên chức

 

13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Việt Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Việt Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

14

Nguyễn Kim Tú

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

15

Lê Thị Thoan

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

16

Nguyễn Thị Hồng Việt

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

17

Phí Thị Hiền

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

18

Trần Văn Đam

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

19

Vũ Phương Nhung

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

20

Đỗ Thị Hạnh

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

21

Dương Đình Xuyên

Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

22

Nguyễn Thị Trang

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

23

Bùi Thị Cương

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

24

Nguyễn Thị Vân

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Hưu trí

 

25

Phạm Thị Hòa

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Viên chức

 

26

Nguyễn Ngọc Học

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

27

Đỗ Thị Xuân

Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

28

Nguyễn Thị Kim Liên

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Viên chức

 

29

Nguyễn Thị Thu Hằng

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

30

Lê Thị Thu

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

31

Cao Thị Mến

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

32

Nguyễn Thị Quy

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

33

Nguyễn Thị Xây

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

34

Phạm Thị Tuyến

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

35

Nguyễn Văn Tuấn

Minh Hoàng, Phù Cừ, Hưng Yên

Minh Hoàng, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

36

Nguyễn Tuấn Anh

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 454/TB-SXD ngày 28/12/2018

37

Nguyễn Tuấn Anh

TT Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

38

Nguyễn Hải Hưng

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

39

Phạm Văn Dũng

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 47/TB-SXD ngày 31/01/2019

40

Vũ Thị Thuỷ

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

41

Phạm Anh Ngọc

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

42

Nguyễn Thị Tuyến

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

43

Nguyễn Thị Chung

 xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

44

Ngô Văn Tuấn

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

45

Nguyễn Viết Huy

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

46

Nguyễn Minh Thu

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

47

Nguyễn Văn Hải

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 85/TB-SXD ngày 21/3/2019

48

Lương Thị Thu Hằng

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 Xã Đề Thám, huyệnTrang Định, tỉnh Lạng Sơn

Thu nhập thấp

 

49

Nguyễn Thị Minh Trang

xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

công nhân

 

50

Hà Đức Bình

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thu nhập thấp

 

51

Nguyễn Mạnh Thắng

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Thu nhập thấp

 

52

Bùi Thị Lễ

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng

Thu nhập thấp

 

53

Hà Văn Hải

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

54

Nguyễn Thị Huyền

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 169/TB-SXD ngày 31/5/2019

55

Nguyễn Đại Dương

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái

Thu nhập thấp

 

56

Vũ Mạnh Hùng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Viên chức

 

57

Bùi Văn Thứ

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

Công nhân

 

58

Ngô Văn Trọng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

59

Lê Thị Hương Giang

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công chức

 

60

Ngô Quốc Cường

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đức Phú, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Công nhân

 

61

Phạm Xuân Phong

Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên

Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

62

Nghiêm Văn Sĩ

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình

Công nhân

 

63

Đỗ Thị Tươi

Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên

Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên

Kế toán

 

*

TB số 243/TB-SXD ngày 30/7/2019

64

Tống Ngọc Hà

Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên

Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

65

Phùng Văn Trường

Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên

Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

66

Nguyễn Thị Chung

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

67

Phạm Thị Ngát

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

68

Chu Thị Diệu Anh

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

69

Nguyễn Hữu Đạt

Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

70

Lê Gia Đông

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

71

Lê Văn Tứ

Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên

Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

72

Lương Ngọc Tân

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phường Trung Tâm- tx Nghĩa Lộ- Yên Bái

nhân viên

 

73

Vũ Thị Phận

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

74

Nguyễn Chí Linh

P. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

P. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Viên chức

 

75

Vũ Thành Luân

P. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

P. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Sỹ quan

 

*

Thẩm tra ngày 04/9/2019 (Đợt 7) TC2

76

Phạm Thị Hạnh

Nhật Tân- Tiên Lữ-  Hưng Yên

Nhật Tân- Tiên Lữ-  Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

77

Chu Thanh Tùng

TT Yên Mỹ- Yên Mỹ- Hưng Yên

TT Yên Mỹ- Yên Mỹ- Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

78

Vũ Văn Luân

Dương Quang- TX Mỹ Hào- Hưng Yên

Dương Quang- TX Mỹ Hào- Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

79

Nguyễn Thị Thùy Linh

Phường Nhân Hòa- TX Mỹ Hào- Hưng Yên

Hải Quang- Hải Hậu- Nam Định

Công nhân

 

80

Đỗ Thùy Linh

Tân Lập- Yên Mỹ- Hưng Yên

Vũ Lạc- Tp Thái Bình- Thái Bình

Công nhân

 

81

Trần Thị Rinh

phường Dị Sử- TX Mỹ Hào- Hưng Yên

Cộng Hòa- Nam Sách- Hải Dương

kế toán

 

82

Cao Thanh Sáng

Liêu Xá- Yên Mỹ- Hưng Yên

Giao Tiến- Giao Thủy- Nam Định

Công nhân

 

83

Phạm Đăng Phong

phường Bần Yên Nhân- TX Mỹ Hào-
Hưng Yên

phường Bần Yên Nhân- TX Mỹ Hào-
Hưng Yên

Sỹ quan

 

*

TB số 335/TB-SXD ngày 08/10/2019

84

Bùi Thị An

TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên

Vĩnh Hồng-Bình Giang-Hai Dương

nhân viên

 

85

Nguyễn Thị Vân Thanh

Minh Hải- Văn Lâm- Hưng Yên

Minh Hải- Văn Lâm- Hưng Yên

viên chức

 

86

Phạm Thị Thuần

 Nhân Hòa- TX Mỹ Hào- Hưng Yên

Chính Nghĩa-Kim Động-Hưng Yên

nhân viên

 

87

Hoàng Văn Bắc

Nghĩa Hiệp- Yên Mỹ- Hưng Yên

Nam Thắng-Tiền Hải-Thái Bình

nhân viên

 

88

Dương Tất Phương

Nghĩa Hiệp- Yên Mỹ- Hưng Yên

Nga Văn-Nga Sơn-Thanh Hóa

công nhân

 

89

Nguyễn Thanh Sơn

Nhân Hòa- TX Mỹ Hào- Hưng Yên

Hoàng Hoa Thám-Ân Thi-Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

90

Đào Thị Thu Trang

Đại Hưng-Khoái Châu-Hưng Yên

Đại Hưng-Khoái Châu-Hưng Yên

nhân viên

 

91

Đặng Thị Thu Yến

phường Bần Yên Nhân- TX Mỹ Hào-
Hưng Yên

Bắc Sơn-Ân Thi-Hưng Yên

viên chức

 

92

Lê Thị Thùy Dung

Ngọc Lâm- TX Mỹ Hào-
Hưng Yên

Ngọc Lâm- TX Mỹ Hào-
Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 384/TB-SXD ngày 06/11/2019

93

Mã Thị Hồng

TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên

Nga Thạch-Nga Sơn-Thanh Hóa

nhân viên

 

94

Đinh Thị Nguyệt

Xuân Dục- Mỹ Hào- Hưng Yên

Mỹ Hưng- Mỹ Lộc- Nam Định

nhân viên

 

95

Nguyễn Thị Mai

 Vĩnh Khúc - Văn Giang- Hưng Yên

 Vĩnh Khúc - Văn Giang- Hưng Yên

nhân viên

 

96

Lưu Văn Tuân

 Vĩnh Khúc - Văn Giang- Hưng Yên

 Vĩnh Khúc - Văn Giang- Hưng Yên

nhân viên

 

97

Phạm Anh Hào

Phụng Công - Văn Giang- Hưng Yên

Phụng Công - Văn Giang- Hưng Yên

công nhân

 

98

Phạm Thị Lan Hương

TT Bần Yên Nhân-Mỹ Hào- Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân-Mỹ Hào- Hưng Yên

công nhân

 

99

Lê Hồng Vân

Thụy Lôi-Tiên Lữ-Hưng Yên

Hồng Khê- Bình Giang-Hải Dương

viên chức

 

*

TB số 17/TB-SXD ngày 13/01/2020

100

Trịnh Thị Hằng

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

công nhân

 

101

Đoàn Thị Lừng

Nhân Hòa- Mỹ Hào Hưng Yên

Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương

công nhân

 

102

Lê Văn Huynh

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Mường Lai, Lục Yên, Yên Bái

công nhân

 

103

Vũ Đình Hảo

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

104

Dương Thái Hưng

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

P. Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

viên chức

 

105

Nguyễn Thị Thơm

Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh

công nhân

 

106

Đào Thị Thuấn

Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên

Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên

công nhân

 

107

Phan Thị Phượng

Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

108

Nguyễn Văn Vinh

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

viên chức

 

109

Nguyễn Thị Tuyền

Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương

nhân viên

 

110

Nguyễn Thị Vân Anh

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

111

Khúc Thị Thủy

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

112

Lê Văn Huân

Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

nhân viên

 

113

Đặng Thị Tươi

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

114

Đỗ Văn Hậu

Ngọc Long,Yên Mỹ, Hưng Yên

Yển Khê, Thanh Ba, Phú Thọ

nhân viên

 

115

Đặng Hữu Ngọc

Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên

Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên

nhân viên

 

116

Doãn Quốc Trưởng

Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên

Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên

nhân viên

 

117

Đinh Thị Thảo

Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên

Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên

nhân viên

 

118

Lưu Thị Hoa

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

giáo viên

 

119

Nguyễn Thị Miền

Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

kế toán

 

120

Nguyễn Văn Tuấn

Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

121

Đỗ Trí Khỏe

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 29/TB-SXD ngày 16/01/2020

122

Nguyễn Văn Bình

Tân Việt- Yên Mỹ- Hưng Yên

Tân Việt- Yên Mỹ- Hưng Yên

Công nhân

 

123

Tống Thị Hiền

TT Ân Thi- Ân Thi- Hưng Yên

Thiệu Long- Thiệu Hóa- Thanh Hóa

Công nhân

 

124

Đào Thị Thùy Ngân

Đại Hưng- Khoái Châu-Hưng Yên

Khánh Vân- Yên Khánh- Ninh Bình

Công nhân

 

125

Lưu Việt Hà

Ngọc Long- Yên Mỹ- Hưng Yên

Hải Phú- Hải Hậu- Nam Định

Công nhân

 

126

Vũ Tất Đạt

TT Ân Thi- Ân Thi- Hưng Yên

TT Cẩm Giàng- Cẩm Giàng- Hải Dương

nhân viên

 

127

Phạm Thị Vân

Ngọc Long- Yên Mỹ- Hưng Yên

Bảo Hà- Bảo Yên- Lào Cai

Công nhân

 

128

Trịnh Thị Thanh

Bần Yên Nhân- Mỹ Hào -Hưng Yên

Bần Yên Nhân- Mỹ Hào -Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

129

Cao Đình Duẩn

TT Ân Thi- Ân Thi- HY

Diễn Lộc- Diễn Châu- Nghệ An

Công nhân

 

*

TB số 30/TB-SXD ngày 17/01/2020

130

Nguyễn Xuân Đạt

Thị trấn Ân Thi- Ân Thi- Hưng Yên

Tùng Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh

nhân viên

 

131

Đặng Thị Nga 

Hải Triều- Tiên Lữ- Hưng Yên

Phúc Ninh -Yên Sơn -Tuyên Quang

Công nhân

 

132

Nguyễn Văn Thành

Đại Hưng- Khoái Châu- Hưng Yên

Đại Hưng- Khoái Châu- Hưng Yên

nhân viên

 

133

Tràng Văn Hiệu

Đồng Than- Yên Mỹ- Hưng Yên

Đồng Than- Yên Mỹ- Hưng Yên

nhân viên

 

134

Đặng Thị Trang

Cẩm Xá- Mỹ Hào- Hưng Yên

Nhân hòa- Mỹ Hào- Hưng Yên

nhân viên

 

135

Trần Văn Nghiễm

Ngọc Long- Yên Mỹ- Hưng Yên

Nghĩa Tân- Nghĩa Hưng- Nam Định

nhân viên

 

136

Trần Đức Duy

Hồng Nam- Tp Hưng Yên- Hưng Yên

Quảng Châu- Tp Hưng Yên- Hưng Yên

nhân viên

 

137

Nguyễn Thị Thanh Nga

Đoàn Đào- Phù Cừ- Hưng Yên

Đồng Văn- Thanh Chương- Nghệ An

nhân viên

 

138

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc Long- Yên Mỹ- Hưng Yên

Đông Sơn- Yên Thế- Bắc Giang

nhân viên

 

139

Trịnh Thị Hiền

Bần Yên Nhân- Mỹ Hào- Hưng Yên

Yên Mỹ- Ý Yên - Nam Định

Thu nhập thấp

 

140

Nguyễn Văn Quỳnh

Ngọc Long- Yên Mỹ- Hưng Yên

Văn Hoàng- Phú Xuyên- Hà Nội

nhân viên

 

141

Vũ Thị Ngọc

Lạc Hồng- Văn Lâm- Hưng Yên

Tân Lễ- Hưng Hà- Thái Bình

nhân viên

 

*

TB số 51/TB-SXD ngày 19/02/2020

142

Bùi Thị Huyến

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

143

Nguyễn Thị Thêm

Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội

Công nhân

 

144

Đinh Thị Trang

Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

145

Nguyễn Trung Kiên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng

Thu nhập thấp

 

146

Lê Thị Thanh Xuân

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

kế toán

 

147

Phạm Văn Lộc

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

148

Trần Mạnh Linh

Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

149

Trần Quang Định

Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Công nhân

 

150

Hoàng Thị Lương

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình

Công nhân

 

151

Trần Văn Duy

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Công nhân

 

152

Nguyễn Thị Dung

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 66/TB-SXD ngày 03/3/2020

153

Trần Văn Mạnh

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

154

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

155

Hoàng Tài Đại

Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

Công nhân

 

156

Nguyễn Thương Huyền

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

157

Nguyễn Anh Thế

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam

Công nhân

 

158

Nguyễn Thị Hằng

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh

Công nhân

 

159

Nguyễn Thị Thuần

Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên

Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

160

Nguyễn Quang Huy

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

Chiêu Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang

nhân viên

 

161

Nguyễn Tuấn Anh

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

162

Hoàng Thị Tình

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

163

Nguyễn Thị Nhị

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

164

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

165

La Thị Hồng

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

166

Nguyễn Trọng Long

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương

Công nhân

 

167

Đặng Quang Tình

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

nhân viên

 

168

Nguyễn Phi Phước

Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Liêm Tiết, Phủ Lý, Hà Nam

Công nhân

 

169

Đỗ Thị Luyến

Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 83/TB-SXD ngày 16/3/2020

170

Trần Văn Vịnh

Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam

Công nhân

 

171

Đặng Văn Khuê

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

172

Trần Nam Hải

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Công nhân

 

173

Nguyễn Thị Phương Anh

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

174

Nguyễn Thị Huyền My

Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

175

Nguyễn Thị Định

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

176

Nguyễn Thu Thủy

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương

Công nhân

 

177

Vũ Thị Lan

Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên

Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

178

Trần Văn Hải

Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

179

Phạm Ngọc Duy

An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên

An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên

Công nhân

 

180

Thân Thị Huyền

Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang

Công nhân

 

181

Lê Thị Thoa

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Ngọc Châu, Tp Hải Dương, Hải Dương

Công nhân

 

182

Đỗ Đình Hậu

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

183

Nguyễn Thị Anh

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình

Công nhân

 

184

Trần Hữu Vũ

Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Công nhân

 

185

Phùng Thị Phương

Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên

Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 105/TB-SXD ngày 27/3/2020

186

Lưu Thị Hằng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thạch Khôi, TP. Hải Dương, Hải Dương

Nhân viên

 

187

Lê Minh Hiền

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Nhân Viên

 

188

Nhữ Văn Hưng

Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

Nhân Viên

 

189

Nguyễn Quang Trung

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An

Công nhân

 

190

Nguyễn Văn Hoàng

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương

Công nhân

 

191

Nguyễn Văn Thành

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

Nhân viên

 

192

Vũ Thị Tú Quyên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

193

Dương Thị Mai Phương

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

194

Bùi Khánh Linh

615 Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên, Hưng Yên

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

Nhân viên

 

195

Nguyễn Thị Ngần

Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên

Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 143/TB-SXD ngày 22/4/2020

196

Trần Thị Lành

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Viên chức

 

197

Nguyễn Văn Chúc

Tống Phan, Phù Cừ, Hưng Yên

Tống Phan, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

198

Vũ Thị Lý

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân viên

 

199

Đào Bảo Long

Hiến Nam, Tp Hưng Yên, Hưng Yên

Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên

Sỹ quan

 

200

Trần Văn Chiến

An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên

Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương

Công nhân

 

201

Nguyễn Phú Bình

Bảo Khê,TP Hưng Yên, Hưng Yên

Bảo Khê,TP Hưng Yên, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

202

Đỗ Thị Lảnh

Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

203

Lê Thị Thúy Giang

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

204

Nhữ Thị Hiền

An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên

Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

Công nhân

 

205

Ngô Thị Dương

Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên

Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

206

Nguyễn Đắc Tình

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh

Công nhân

 

*

TB số 170/TB-SXD ngày 18/5/2020

207

Nguyễn Thị Dung

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

208

Trần Xuân Dương

Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên

Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên

Công nhân

 

209

Hoàng Quốc Việt

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương

Công nhân

 

210

Vũ Thị Tới

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

211

Vũ Thị Nga

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Dương

Công nhân

 

212

Đỗ Thị Nhàn

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

213

Vũ Thị Thúy Nhàn

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương

Công nhân

 

214

Mai Anh Hào

TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

215

Đào Thị Liên

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

216

Thái Văn Thào

Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên

Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

217

Nguyễn Văn Bình

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Bắc Lý, Bắc Giang, Hưng Yên

Công nhân

 

218

Phạm Thị Thực

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

nhân viên

 

*

Thẩm tra ngày 25/5/2020 (Đợt 20) TC2

219

Đỗ Văn Tuấn

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

220

Nguyễn Văn Chuẩn

Minh Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên

Minh Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

221

Vũ Thị Hoa

P.Bần Yên Nhân, TX Mỹ Hào, Hưng Yên

Kiến Xương, Thái Bình

Viên chức

 

222

Hoàng Văn Cường

P. Nhân Hòa, TX Mỹ Hào, Hưng Yên

P. Nhân Hòa, TX Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

223

Đào Thanh Toan

Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình

Công nhân

 

224

Dương Đức Tiệp

Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên

Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên

Công nhân

 

225

Phạm Quang Minh

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Kiến Xương, Thái Bình

Công nhân

 

226

Phạm Thị Niền

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Liên Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh

Công nhân

 

227

Bùi Thị Hoa Mây

Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên

Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên

Công nhân

 

228

Trần Thị Hòa

Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 231/TB-SXD ngày 19/6/2020

229

Đặng Thành Đạt

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

công an

 

230

Kiều Văn Duẩn

Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

231

Vũ Thị Minh Trâm

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên ( tạm trú)

Cẩm Đoài, Cẩm Giàng, Hải Dương

Công nhân

 

232

Nguyễn Thị Huệ

Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên

Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định

kế toán

 

233

Đặng Ngọc Thiện

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

nhân viên

 

234

Đỗ Văn Thắng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên( tạm trú)

Thiệu Tân, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

nhân viên

 

235

Nguyễn Hồng Phong

Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên

Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên

nhân viên

 

236

Nguyễn Thành Nam

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

237

Đỗ Thị Loan

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

nhân viên

 

238

Trần Thị Hòe

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên ( tạm trú)

Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội

Thu nhập thấp

 

239

Dương Văn Thắng

Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên

Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên

nhân viên

 

*

TB số 260/TB-SXD ngày 17/7/2020

240

Nguyễn Thị Kết

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

241

Đào Thế Cường

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

242

Nguyễn Thị Liễu

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên

nhân viên

 

243

Lưu Thu Thủy

Liêu Xá, Yên Mỹ Hưng Yên

Liêu Xá, Yên Mỹ Hưng Yên

nhân viên

 

244

Trịnh Hồng Thanh

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bình Lục, Hà Nam

nhân viên

 

245

Trần Chung Đức

Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên

Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên

nhân viên

 

246

Phạm Ngọc Thành

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên ( tạm trú)

Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An

nhân viên

 

247

Phạm Thị Minh Huyên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

248

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Minh Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên

nhân viên

 

249

Nguyễn Văn Ngọc

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên ( tạm trú)

Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

nhân viên

 

250

Nguyễn Văn Hiến

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên ( tạm trú)

Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình

nhân viên

 

251

Lê Thị Châm

Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên

Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

252

Mai Văn Nam

An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên ( tạm trú)

Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa

nhân viên

 

253

Đỗ Thị Vân

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên ( tạm trú)

Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

nhân viên

 

254

Hoàng Văn Cường

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên ( tạm trú)

Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên

nhân viên

 

255

Đặng Thị Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

256

Hoàng Thị Duyên

Đình Cao, Phù Cừ, Hưng Yên

Đình Cao, Phù Cừ, Hưng Yên

Công chức

 

*

TB số 304/TB-SXD ngày 13/8/2020

257

Lê Đình Hiến

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

258

Đồng Thị Chuyển

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

259

Vũ Thị Nguyệt Nga

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Yên Trung, Ý Yên, Nam Định

Công nhân

 

260

Đặng Văn Ngà

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

261

Phạm Kiên Quyết

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

262

Đào Thị Hoa Thắm

TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

263

Hà Thị Huệ

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định

Công nhân

 

264

Nguyễn Thế Nam

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

265

Nguyễn Thế Bình

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

Công nhân

 

266

Đặng Quốc Tùng

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

267

Phùng Thị Huyền

Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên

Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 303/TB-SXD ngày 13/8/2020

268

Nguyễn Tiến Nam

Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên

Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

269

Văn Thị Thanh Hương

Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên

Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

270

Nguyễn Thế Linh

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

271

Trần Trung Dũng

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam

Công nhân

 

272

Đặng Thị Hồng Liễu

Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên

Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

273

Vũ Đình Tiến

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

274

Nguyễn Thành Công

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

275

Lê Thị Thùy Linh

TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

276

Đoàn Văn Luyện

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên(Tạm trú)

Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định

Công nhân

 

*

Thẩm tra ngày 21/9/2020 CT2 (Đợt 24); TC1A, TC1B (Đợt 2)

277

La Thị Hương

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

278

Hoàng Thị Nhung

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Công nhân

 

279

Đào Thị Ngân

Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên

Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

280

Nguyễn Thị Vân Phương

Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên

Công nhân

 

281

Nguyễn Thanh Luyện

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Viên chức

 

282

Lê Thị Cúc

Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên

Mai Động, Kim Động, Hưng Yên

Viên chức

 

283

Nguyễn Thị Thu Huệ

Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên

Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên

Công nhân

 

284

Lưu Thị Hằng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thạch Khôi, Tp Hải Dương, Hải Dương

Công nhân

 

285

Ngô Văn Trinh

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên(Tạm trú)

Phúc Xuân, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên

Công nhân

 

286

Nguyễn Thế Linh

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

287

Chu Văn Minh

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Giang

Công nhân

 

*

TB số 382/TB-SXD ngày 12/10/2020

288

Nguyễn Quang Quyết

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

289

Chu Thị Thảo

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

290

Bùi Hoàng Nam

TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Sỹ quan

 

291

Ngô Thị Minh Nhàn

Đình Dù,Văn Lâm, Hưng Yên

Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

Công chức

 

*

TB số 381/TB-SXD ngày 12/10/2020

292

Nguyễn Đức Hiển

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

293

Nguyễn Đức Hân

Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên

Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

294

Trần Thị Tuyết

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

295

Trần Thị Kim Thịnh

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình

Thu nhập thấp

 

296

Lê Thị Phương

Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương

Công chức

 

297

Đỗ Hữu Quyết

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

298

Trần Quốc Tuấn Anh

Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên

TT Nho Quan, Nho Quan, Ninh Bình

Công nhân

 

*

TB số 414/TB-SXD ngày 04/11/2020

299

Dương Thị Hồng

Lam Sơn, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Hoàng Hanh, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Viên Chức

 

300

Chử Thị Thu Hằng

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Văn Giang, Hưng Yên

Công nhân

 

301

Hoàng Đức Chỉnh

Nhân La, Kim Động, Hưng Yên

Nhân La, Kim Động, Hưng Yên

Công nhân

 

302

Hà Quang Huy

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam

Công nhân

 

*

TB số 447/TB-SXD ngày 02/12/2020

303

Đào Chí Thiện

Thuần Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Thuần Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

304

Trần Hải Độ

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên(Tạm trú)

Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương

Công nhân

 

*

TB số 446/TB-SXD ngày 02/12/2020

305

Hàn Thị Kim Dung

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công chức

 

306

Ngô Thị Thịnh

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Viên chức

 

307

Lê Văn Tuân

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Công nhân

 

308

Lê Thị Hạnh

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

Thẩm tra ngày 21/12/2020 CT2 (Đợt 28)

309

Vương Quang Hoàn (Thành)

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

310

Phạm Văn Tiệp

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương

Công nhân

 

311

An Mạnh Quân

Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên

Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên

Công nhân

 

312

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Công nhân

 

313

Nguyễn Duy Mạnh

Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Viên chức

 

314

Vũ Thị Thu Hà

Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên (Tạm trú)

TT Nho Quan, Nho Quan, Ninh Bình

Thu nhập thấp

 

315

Chu Văn Tuyên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương

Công nhân

 

316

Nguyễn Xuân Trà

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

317

Phạm Đình Phong

TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Vạn An, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Sỹ quan

 

318

Đỗ Như Đương

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

319

Nguyễn Thị Phương Thảo

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Công nhân

 

*

TB số 36/TB-SXD ngày 29/01/2021

320

Nguyễn Thị Loan

Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên

Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định

Công nhân

 

321

Nguyễn Tuấn Anh

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm Trú)

Hoằng Xuân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

nhân viên

 

322

Nguyễn Thị Thu Phương

TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên (Tạm Trú)

Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình

kế toán

 

323

Đỗ Thị Huyền

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên

nhân viên

 

324

Đỗ Ngọc Thân

Trung Hoàn, Yên Mỹ, Hưng Yên

Trung Hoàn, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

325

Phạm Tuấn Anh

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 61/TB-SXD ngày 12/3/2021

326

Đặng Hồng Bắc

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 60/TB-SXD ngày 12/3/2021

327

Nguyễn Thị Thơm

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

công chức

 

328

Phạm Thị Nhật

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Dân Chủ, Tứ Kỳ, Hải Dương

Công nhân

 

329

Bùi Huy Thuật

Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 85/TB-SXD ngày 12/4/2021

330

Nguyễn Thị Băng

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Yên Lập, Chiên Hóa, Tuyên Quang

Công nhân

 

331

Đỗ Thị Huyền

Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương

Công nhân

 

332

Nguyễn Đức Vinh

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

333

Nguyễn Thị Mai Dung

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên  (Tạm trú)

Hoằng Thái, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Công nhân

 

334

Nguyễn Thu Phương

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên

công chức

 

*

Thẩm tra ngày 10/5/2021 CT2 (Đợt 30); CT1A, 1B (Đợt 9)

335

Nguyễn Mạnh Hùng

TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

viên chức

 

336

Đỗ Huy Hoàng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

337

Dương Công Đức

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Thành phố Hải Dương, Hai Dương

Công nhân

 

338

Lương Văn Hoa

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

*

TB số 185/TB-SXD ngày 25/6/2021

339

Nguyễn Anh Dũng

Quang Trung, TP.Hưng Yên, Hưng Yên

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

công an

 

340

Vương Thị Huế

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

công chức

 

341

Vũ Thị Lâm

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

công nhân

 

342

Nguyễn Hữu Khoa

Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

công nhân

 

343

Trịnh Văn Bản

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

công nhân

 

344

Lưu Đức Tâm

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

345

Phạm Tường Tuân

Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên

Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

346

Nguyễn Thị Tuyết

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh

Thu nhập thấp

 

*

Thẩm tra ngày 09/7/2021 CT1A, 1B (Đợt 11)

347

Nguyễn Thị Kim Hoa

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Thu nhập thấp

 

348

Vũ Thị Thuận

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

349

Vũ Văn Khoa

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

nhân viên

 

350

Đinh Phúc Tùng

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình

viên chức

 

351

Nguyễn Thị Thảo

Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên

Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

nhân viên

 

352

Chu Thị Thúy Hằng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định

nhân viên

 

353

Lưu Văn Thắng

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An

nhân viên

 

354

Tạ Thị Hoài

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm Trú)

Tân Giang, Tiền Hải, Thái Bình

nhân viên

 

355

Vũ Roãn Toàn

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình

nhân viên

 

*

TB số 236/TB-SXD ngày 02/8/2021

356

Đặng Văn Nghiêm

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

357

Nguyễn Thị Liên

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

358

Phạm Thị Duyên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

công nhân

 

359

Nguyễn Thị Lụa

Nghĩa Hiệp, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm Trú)

Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

công nhân

 

360

Phạm Văn Độ

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

viên chức

 

361

Trần Thị Thu

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm Trú)

Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định

công nhân

 

362

Hoàng Lan Anh

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Nam Bình, Kiến Xương, Thái Bình

công nhân

 

363

Nguyễn Văn Phúc

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

An Nhơn, Bình Định

công nhân

 

364

Nguyễn Thị Lan

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

công nhân

 

365

Phan Văn Lễ

Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

công nhân

 

366

Vũ Thị Hiền

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Toàn Thắn, Kim Động, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 260/TB-SXD ngày 09/8/2021

367

Nguyễn Mạnh Hùng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

368

Lê Văn Trung

Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên

Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên

công nhân

 

*

TB số 261/TB-SXD ngày 09/8/2021

369

Đỗ Văn Quốc

Nguyên Hòa, Phù Cừ, Hưng Yên

Nguyên Hòa, Phù Cừ, Hưng Yên

công nhân

 

370

Nguyễn Thị Ngọc Ngoan

Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên

Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

công nhân

 

371

Nguyễn Thị Hường

Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

công nhân

 

372

Nguyễn Thị Yến

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

công nhân

 

373

Trần Văn Nghĩa

Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình

công nhân

 

374

Bùi Kim Tài

Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hưng Yên

Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

thu nhập thấp

 

*

TB số 282/TB-SXD ngày 16/9/2021

375

Phạm Văn Sơn

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

*

TB số 283/TB-SXD ngày 16/9/2021

376

Nguyễn Văn Tuyên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương

công nhân

 

377

Hoàng Diệu Thúy

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng

công nhân

 

378

Nguyễn Ngọc Hoàn

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Đông Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

công nhân

 

379

Nguyễn Thị Diễm

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

380

Nguyễn Mạnh Tuấn

Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên(Tạm trú)

TT Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ

công nhân

 

381

Phạm Thị Vân Anh

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hoà Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

*

TB số 303/TB-SXD ngày 07/10/2021

382

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội

thu nhập thấp

 

383

Nguyễn Quỳnh Mai Trang

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

công nhân

 

384

Đặng Việt Hưng

Hồng Châu, TP.Hưng Yên, Hưng Yên

Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên

công nhân

 

385

Nguyễn Quốc Điệp

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

công nhân

 

386

Mai Thanh Xuân

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

công nhân

 

387

Nguyễn Thu Hà

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

388

Nguyễn Thị Nhung

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Viên Chức

 

*

TB số 322/TB-SXD ngày 20/10/2021

389

Vũ Thị Hường

Đa Lộc, Ân Thi, Hưng Yên

TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

390

Nguyễn Văn Tư

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định

Công nhân

 

391

Lê Thị Là

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

392

Chu Thị Nhung

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

393

Trịnh Xuân Lâm

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

394

Phạm Văn Quyện

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương

Viên Chức

 

*

TB số 353/TB-SXD ngày 08/11/2021

395

Trần Thị Tuyết

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

396

Nguyễn Văn Bản

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

397

Mai Văn Tuyến

Thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

398

Phan Thị Lam

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm Trú)

Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Công nhân

 

399

Nguyễn Thanh Công

Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên

Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 373/TB-SXD ngày 18/11/2021

400

Nguyễn Thị Thanh Cúc

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên

Viên chức

 

401

Lưu Thị Hậu

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Viên chức

 

402

Nguyễn Thị Dư

Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Công chức

 

403

Dương Ngọc Thăng

Hoàng Hanh, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Hoàng Hanh, TP Hưng Yên, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

404

Nguyễn Thị Thúy

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

405

Lưu Thị Lan Anh

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm Trú)

Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Công nhân

 

406

Đào Thị Hà

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

407

Trần Đình Huấn

TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên (Tạm Trú)

Mình Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

Công nhân

 

*

TB số 394/TB-SXD ngày 13/12/2021

408

Vũ Văn Kiệm

Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên

Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

409

Phạm Văn Hưng

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Dương Hồng Thủy, Thái Thụy, Thái Bình

Công nhân

 

410

Lý Thị Thơm

TT Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên

TT Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

411

Chu Văn Tuyển

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

412

Vũ Thị Huế

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

413

Trần Thị Hằng

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

414

Đinh Thị Trinh

Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định

Công nhân

 

415

Trần Đình Học

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên (tạm trú)

Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

Công nhân

 

*

TB số 407/TB-SXD ngày 15/12/2021

416

Tạ Thị Tứ

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Minh Hoàng, Hưng Hà, Thái Bình

Viên chức

 

417

Vũ Hùng Thắng

Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Lam Hạ, TP.Phủ Lý, Hà Nam

thu nhập thấp

 

418

La Văn Thịnh

Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên

Xuân Cẩm, Hiệp Hoà, Bắc Giang

thu nhập thấp

 

419

Đặng Trung Kiên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

420

Phạm Ngọc Quyết

Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên, Hưng Yên

Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên, Hưng Yên

Công chức

 

421

Nguyễn Hải Đăng

Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Hông Minh, Hưng Hà, Thái Bình

Công nhân

 

422

Đặng Đức Dũng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

423

Trương Văn Kiên

Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

424

Nguyễn Thị Thu Hường

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

425

Nguyễn Thị Bảo Thoa

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

*

TB số 02/TB-SXD ngày 04/01/2022

426

Đặng Quang Thản

Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 03/TB-SXD ngày 04/01/2022

427

Nguyễn Ngọc Mạnh

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

An Ấp, Quỳnh Phụ, Thái Bình

thu nhập thấp

 

428

Nguyễn Thị Hồng

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nghĩa Lộ, Cát Hải, Hải Phòng

thu nhập thấp

 

429

Nguyễn Thị Thanh

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

430

Triệu Thị Thi

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Công nhân

 

431

Nguyễn Cao Cường

Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên

Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên

Công nhân

 

432

Nguyễn Thị Tươi

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

433

Vũ Thị Bích

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

434

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

435

Trần Thị Hồng Luyến

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

436

Trịnh Xuân Phương

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

*

TB số 16/TB-SXD ngày 11/01/2022

437

Nguyễn Đức Tùng

Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên

Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

438

Trần Thị Bích Ngọc

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên (Tạm trú)

Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình

Công nhân

 

439

Đoàn Thị Nga

Hiến Nam, Tp Hưng Yên, Hưng Yên

Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

thu nhập thấp

 

440

Trần Văn Lộc

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

441

Lê Thị Tố Uyên

Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên

Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

442

Nguyễn Thị Xoan

Nhân Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nhân Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

443

  Bùi Thị Linh

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Viên Chức

 

444

Trịnh Thị Huệ

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

445

Trần Thu Nga

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

446

Nguyễn Thị Nhung

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

thu nhập thấp

 

447

Nguyễn Thị Lan Anh

Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên

Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

448

Vũ Thị Phương Dung

TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương

thu nhập thấp

 

*

TB số 34/TB-SXD ngày 18/01/2022

449

Ngô Quốc Thịnh

Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

450

Phạm Thị Hương

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 62/TB-SXD ngày 02/3/2022

451

Trần Thị Kim Quy

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nhân

 

452

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên(Tạm trú)

TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương

Công nhân

 

453

Nguyễn Minh Tâm

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên(Tạm trú)

Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương

Công nhân

 

454

Chu Thị Quỳnh

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

455

Đào Duy Nam

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

456

Vũ Văn Thịnh

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

457

Nguyễn Thị Phương Thảo

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

458

Ngô Thị Thu

Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

459

Phùng Thị Thu Liễu

Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hà Nội

Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hà Nội

Thu nhập thấp

 

460

Trần Thị Thu Trang

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

TT Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Thu nhập thấp

 

461

Lý Thị Hải Ninh

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương

Thu nhập thấp

 

462

Đinh Thị Bích Liên

Việt Cường, Yên Mỹ, Hưng Yên

Việt Cường, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

463

Lê Thị Hồng Anh

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

464

Trần Thị Xuyến

Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên

Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 93/TB-SXD ngày 05/4/2022

465

Phạm Hữu Cao

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

466

Lý Mạnh Cường

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

467

Phạm Đức Kiệm

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

468

Bùi Thị Thanh Huyền

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

469

Nguyễn Thế Tùng

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

470

Trần Thị Liên

TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

TT Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình

Thu nhập thấp

 

471

Nguyễn Thị Sinh

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Kim Sơn, Ninh Bình

Thu nhập thấp

 

472

Trịnh Thị Vân

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang

Thu nhập thấp

 

473

Vũ Đức Thắng

Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên

Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

474

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên

Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên

Công nhân

 

475

Phạm Thị Huyền

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình

Công nhân

 

476

Dương Thị Phượng

Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên

Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên

Công nhân

 

477

Phạm Văn Trường

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh

Thu nhập thấp

 

*

TB số 119/TB-SXD ngày 22/4/2022

478

Nguyễn Văn Hoạt

Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên

Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

479

Nguyễn Thị Mai

TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên (Tạm trú)

Xuân Tân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Công nhân

 

480

Trần Viết Hùng

Trung Nghĩa, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Trung Nghĩa, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

481

Đặng Thị Dung

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yêm

Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

482

Đỗ Văn Hiểu

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Sỹ quan

 

483

Phan Văn Tới

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

484

Trương Thị Vượng

Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên

Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

485

Đỗ Tư Thiều

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Mê Linh, Hà Nội

Công nhân

 

486

Vũ Thị Hoa

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

487

Nguyễn Văn Hải

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 174/TB-SXD ngày 13/5/2022

488

Nguyễn Thành Đồng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 175/TB-SXD ngày 13/5/2022

489

Hoàng Thị Hồng

Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên

Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên

Công nhân

 

490

Lưu Quang Huy

Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên

Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

491

Nguyễn Văn Thịnh

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm Trú)

Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công nhân

 

492

Lê Vy

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

493

Phạm Thị Thanh Huyền

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ

Thu nhập thấp

 

494

Vũ Văn Tùng

Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên

Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên

Công nhân

 

495

Trân Thị Thanh Mười

Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 215/TB-SXD ngày 28/6/2022

   

496

Trần Hồng Ngọc

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Tân Phú, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

497

Đỗ Minh Thu

TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

498

Chu Thị Bích

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

499

Nguyễn Công Thế

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

500

Nguyễn Viết Tùng

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

501

Lê Gia Sô

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

502

Đặng Quốc Trường

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đức Thắng, Tiên Lữ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

503

Tường Thị Hồng Minh

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

504

Nguyễn Thị Hải Yến

TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

505

Nguyễn Thị Quỳ

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

506

Phạm Sỹ Đoàn

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 216/TB-SXD ngày 28/6/2022

 

507

Trần Văn Thành

Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Công nhân

 

*

TB số 235/TB-SXD ngày 13/7/2022

508

Hà Văn Hương

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

*

TB số 236/TB-SXD ngày 13/7/2022

509

Nguyễn Thị Phương Anh

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Viên chức

 

510

Đào Thị Thu Trang

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên

Viên chức

 

511

Nguyễn Duy Khoan

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

512

Vũ Thị Thu Hương

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

513

Phạm Duy Khanh

Quang Trung, tp Hưng Yên, t Hưng Yên

Văn Nhuệ, Ân Thi, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

514

Vũ Văn Tỵ

Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên

Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

515

Vũ Thị Quyên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

516

Lương Thị Minh Thêu

Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Sơn Lai, Nho Quang, Ninh Bình

Thu nhập thấp

 

517

Đào Nhật Huy

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

518

Vũ Thị Hải Yến

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Cẩm Đoài, Cẩm Giàng, Hải Dương

Thu nhập thấp

 

*

TB số 250/TB-SXD ngày 25/7/2022

519

Lê Thị Hoa

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

Viên chức

 

520

Lê Thị Phương

Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

521

Trịnh Xuân Thắng

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Mỹ Thịnh, Mỹ Lộc, Nam Định

Thu nhập thấp

 

522

Vũ Hà Anh

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

523

Nguyễn Thị Diên

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 

524

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đồng Lĩnh, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Thu nhập thấp

 

525

Lê Thị Tuyết Nhung

Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên (Tạm trú)

Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội

Thu nhập thấp

 

526

Nguyễn Thị Hường

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên

Người lđ đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN

 

*

TB số 250/TB-SXD ngày 25/7/2022

527

Nguyễn Thị Thùy Linh

Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công chức

 

528

Đào Quốc Việt

Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thu nhập thấp

 
           
           

 

Phòng QLHĐXD