Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030. Để thực hiện quản lý tốt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nội dung thực hiện tại Văn bản số 451/UBND-KT2 ngày 02/3/2022.

File đính kèm:

Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ QD 2171.pdf

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh QD3057.pdf

Văn bản số 451/UBND-KT2 ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh VB451.pdf

 

Phòng KTVLXD