Thông báo việc chuyển nhượng một phần dự án Khu căn hộ Hồ Thiên Nga tại lô đất CT-21, 22 thuộc dự án Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang (Ecopark)

Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 3025/QĐ-UBND cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Dự án Khu căn hộ Hồ Thiên Nga) tại Lô đất CT-21,22 cho Công ty cổ phần Bất động sản Ecopark-Nomura với nội dung của phần chuyển nhượng như sau:

1. Tên phần dự án chuyển nhượng: Khu căn hộ Hồ Thiên Nga tại lô đất CT-21,22.

2. Vị trí dự án: Tại lô đất ký hiệu CT-21,22 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 302082 ngày 24/06/2021 do UBND tỉnh Hưng Yên cấp) thuộc dự án Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

3. Quy mô Dự án: Công trình Khu căn hộ Hồ Thiên Nga xây dựng trên khu đất có diện tích 40.045m2, gồm 08 khối tháp (cao từ 06-40 tầng, chung khối đế cao 02 tầng), tum thang và 02 tầng hầm chung. Chiều cao công trình tính từ cốt sàn lên đỉnh mái là 153,45m. Công trình gồm các không gian thương mại dịch vụ và 2.623 căn hộ để ở. Chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại lô đất xác định theo Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại Thông báo số 225/TB-SXD ngày 26/7/2021.

4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

5. Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark

- Địa chỉ: Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101395308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 19/8/2003, thay đổi lần thứ 20 ngày 30/7/2020.

- Điện thoại: 024 62627468.

6. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Bất động sản Ecopark Nomura

- Địa chỉ: Văn phòng chính, Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0901091771 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 17/12/2020, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 01/7/2021.

- Điện thoại: 0438746314

* Đề nghị các khách hàng, đối tác, đơn vị liên quan đến dự án trong trường hợp có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng thì liên hệ với Công ty cổ phần tập đoàn Ecopark để được giải quyết.

* Thời hạn: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin trên trang Web https://soxaydung.hungyen.gov.vn

* Chi tiết xem tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên; Văn bản số 449/CV-ECO ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần tập đoàn Ecopark đính kèm! QD cua UBND tinh.pdf và VB Ecopar.pdf

Phòng PTĐT&HTKT