Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12 Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2295/UBND-KT2 ngày 24/9/2021, Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng với các dự án sử dụng vốn ngân đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Flie đính kèm: CSGQIV.2021.pdf

Phòng KTVLXD