Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1070/UBND-KT1 ngày 12/5/2020, Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Flie đính kèm: CSGQ3.2021.pdf

Phòng KTVLXD