Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2924/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Chi tiết xem tại đây! 

2924. QĐ phê duyệt quy trình nội bộ.pdf

Quy trình nội bộ (2924).pdf

Văn phòng Sở