Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thành Hưng

Công ty TNHH tư vấn đầu tư Xây dựng Thành Hưng được thành lập năm 2015, địa chỉ: Số 27/02 đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Công ty hoạt động về lĩnh vực tư vấn và đầu tư xây dựng. Doanh thu hàng năm của công ty tăng trưởng 20%; nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước và các chế độ của người lao động luôn luôn đảm bảo. Lương trung bình của người lao động 9.000.000 đồng/người/ tháng.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Công đoàn cơ sở trong Công ty. Sau một thời gian, Ban vận động Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thành Hưng do đồng chí Hà Thị Ngọc Anh – Giám đốc Công ty ký quyết định đã vận động được 12/12 người lao động viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn, đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng họp và ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty.

Ngày 18 tháng 12 năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thành Hưng. Ban Chấp hành lâm thời gồm 03 đồng chí. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Quân – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, trong đó có chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là quan trọng nhất của công đoàn công ty. Đồng chí Hà Thị Ngọc Anh – Giám đốc công ty cũng có ý kiến sau Hội nghị này, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khẩn trương, trong thời gian tới chuẩn bị các bước tiếp theo để tiến hành tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Công ty phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Công ty đề ra, góp phần ổn định và phát triển, đời sống người lao động ngày càng nâng lên./. 

Hình ảnh Hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn công ty:

Đồng chí Nguyễn Việt Quân – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở

Đồng chí Nguyễn Việt Quân – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng và đồng chí Hà Thị Ngọc Anh – Giám đốc Công ty tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Công ty                                             

Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty