Thông báo về việc dừng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I/2021

Thực hiện Công điện số 860/CĐ-CTUBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Công điện số 864/CĐ-CTUBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trên cả nước những ngày qua, Sở Xây dựng Hưng Yên thông báo tới các cá nhân đã đăng ký tham gia sát hạch với các nội dung sau:

- Dừng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I năm 2021 dự kiến diễn ra trong 02 ngày (06/5/2021 và 07/5/2021) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Các cá nhân đã đăng ký và thực hiện nộp chi phí sát hạch sẽ được bảo lưu hồ sơ và đề thi sát hạch đến khi có thông báo mới.

- Thời gian tổ chức sát hạch mới sẽ được thông báo tới các cá nhân đã đăng ký và thực hiện nộp chi phí sát hạch.

Sở Xây dựng Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Phòng HĐXD