Ngày 06/4/2021 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên có Văn bản số 242/SXD-QLXD hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Luật Xây dựng sửa đổi và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021

Chi tiết văn bản xem tại đây! 242.pdf

Phòng QLHĐ xây dựng