Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HYC tỉnh Hưng Yên hưởng ứng thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hưởng ứng Chương trình “ 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên, tại Hội trường Công ty, Công đoàn Công ty phối hợp với Chủ sử dụng Công ty thống nhất ký Biên bản ghi nhớ hưởng ứng thực hiện Chương trình “ 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với mục tiêu phấn đấu trong dịp cao điểm này từ nay đến 20/4/2021 có 10 sáng kiến có giá trị làm lợi tham gia Chương trình.

Về dự buổi ký kết có đồng chí Nguyễn Việt Quân – Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Xuân Sang – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí lãnh đạo công ty, BCH Công đoàn công ty cùng toàn thể người lao động.

Sau một thời gian nghiên cứu, xem xét đi đến thống nhất giữa Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và Lãnh đạo Công ty đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ. Qua chương trình ký kết này, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công ty được đẩy lên mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy việc xây dựng và phát triển công ty ngày càng bền vững.  

Một số hình ảnh của Lễ ký kết biên bản ghi nhớ:

Đồng chí Nguyễn Việt Quân – Chủ tịch CĐ Ngành (Đứng giữa) và đồng chí Nguyễn Xuân Sang –Phó Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên (Thứ hai, từ phải qua) cùng các đồng chí Lãnh đạo Công ty và BCH CĐ Công ty chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Long – Giám đốc công ty (Bên trái) và đồng chí Nguyễn Minh Tuyến Chủ tịch Công đoàn công ty trao biên bản ghi nhớ .

Nguyễn Minh Tuyến – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HYC