Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng có văn bản số 6242/BXD-KHCN về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

- Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” được đăng tải trên webside của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://moc.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx hoặc tại đây 2a. CV.6242(BXD).pdf     2b. Tài liệu HD (LĐ dien mat troi mai nha).pdf

 
 

Phòng Chất lượng xây dựng