Hướng dẫn lập Kế hoạch phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho công trình, nhà cửa trong mùa mưa bão năm 2020

Ngày 16/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 284/SXD-QLCL gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ban Quản lý các KCN tỉnh; các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây lắp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, thi công xây lắp lập Kế hoạch phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho công trình, nhà cửa trong mùa mưa bão năm 2020.

- Xem chi tiết tại văn bản số 284/SXD-QLCL ngày 16/4/2020 tại đây