Danh sách các dự án bán nhà ở hình thành trong tương lai

STT Tên dự án Chủ đầu tư Quy mô/Tiến độ thực hiện dự án Kế hoạch mở bán Thời gian nhận đơn đăng ký Văn bản thông báo của Sở Xây dựng
1

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc

- Địa điểm xây dựng: Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc

- Địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký: Trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc,  đường Nguyễn Bình, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

1. Quy mô dự án:

- Khu đất xây dựng có diện tích là: 23.994m2. Gồm 03 khối nhà, Khối CT1 gồm 02 đơn nguyên; Khối CT2 gồm 01 đơn nguyên; Khối CT3 gồm 03 đơn nguyên.

- Tổng diện tích xây dựng: 7.757m2; tổng diện tích sàn: 84.427m2; số tầng: 12 tầng; tổng số căn hộ: 1.144 căn hộ.

- Diện tích căn hộ: từ 40 đến 70m2.

2. Thông tin về khối nhà đề nghị bán nhà ở hình thành trong tương lai

2.1. Thông tin về khối nhà CT2

-  Diện tích xây dựng: Khoảng 1.826m2; tổng diện tích sàn xây dựng: Khoảng 19.910m2; số tầng: 12 tầng.

2.2. Thông tin về 02 đơn nguyên CT1A và CT1B thuộc khối nhà CT1

- Đơn nguyên CT1A: Diện tích xây dựng: Khoảng 1.290m2; tổng diện tích sàn xây dựng: Khoảng 13.944m2; số tầng: 12 tầng.

- Đơn nguyên CT1B: Diện tích xây dựng: Khoảng 1.285m2; tổng diện tích sàn xây dựng: Khoảng 13.854m2; số tầng: 12 tầng.

1. Khối nhà CT2:

- Bán khoảng: 220 căn; cho thuê khoảng: 55 căn.

- Diện tích căn hộ: Từ 40m2 đến 62,5m2.

- Giá dự kiến: Chủ đầu tư dự kiến giá bán: 11.000.000 đồng/m2 đối với những căn thường; 13.000.000 đồng/m2 đối với 05 căn góc (số 02, 08, 09, 19, 20); 10.500.000 đồng/m2 đối với các căn thường của tầng 12; giá cho thuê: 80.000đ/m2/tháng đến 400.000đ/m2/tháng.

- Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Sau ngày 07/11/2018

- Tiến độ dự án: Hoàn thành quý II/2019

2. Đơn nguyên CT1A:

- Bán khoảng: 132 căn nhà ở xã hội, 23 căn nhà ở thương mại dịch vụ; cho thuê khoảng: 32 căn.

- Diện tích căn hộ: Từ 47m2 đến 65m2.

- Giá dự kiến: Chủ đầu tư dự kiến giá bán đối với các căn nhà ở xã hội: 13.600.000 đồng/m2; giá bán đối với các căn nhà ở thương mại: 15.840.000 đồng/m2; giá bán đối với các căn thương mại dịch vụ: 16.170.000 đồng/m2; giá cho thuê: 129.000 đồng/m2; giá bán sau 5 năm dự kiến: 13.600.000 đồng/m2.

- Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Sau ngày 27/3/2020

- Tiến độ dự án: Hoàn thành quý II/2021

3. Đơn nguyên CT1B:

- Bán khoảng: 132 căn nhà ở xã hội và 23 căn nhà ở thương mại dịch vụ; cho thuê khoảng: 32 căn.

- Diện tích căn hộ: Từ 47m2 đến 65m2.

- Giá dự kiến: Chủ đầu tư dự kiến giá bán đối với các căn nhà ở xã hội: 13.600.000 đồng/m2; giá bán đối với các căn nhà ở thương mại: 15.950.000 đồng/m2; giá bán đối với các căn thương mại dịch vụ: 16.280.000 đồng/m2; giá cho thuê: 108.000 đồng/m2; giá bán sau 5 năm dự kiến: 13.500.000 đồng/m2.

- Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Sau ngày 27/3/2020

- Tiến độ dự án: Hoàn thành quý II/2021

4. Lưu ý:

-Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung.

- Giá chính thức theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

01/04/2020 Xem tại đây