Danh sách tổ chức hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư

STT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính Người đại diện theo pháp luật Giấy chứng nhận ĐKK; Quyết định thành lập Thông báo số Nội dung hoạt động Vốn điều lệ Điện thoại Ghi chú
1 Công ty cổ phần khai thác và quản lý dịch vụ đô thị Ecopark Văn phòng điều hành - Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Ông: Vũ Mai Phong
Sinh ngày: 25/11/1977
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Mã số doanh nghiệp: 0900891623; ngày cấp: Lần đầu 09/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 30/5/2018; nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên 311/TB-SXD ngày 11/9/2019
về việc đăng tải đơn vị đủ điều kiện Quản lý vận hành nhà chung cư
Quản lý vận hành nhà chung cư 5.000.000.000 0246 6266 4545