Dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Chi tiết xem File đính kèm: Dự thảo Chỉ thị 16.8.doc