Quyết định công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 17/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2551/QĐ-UBND công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Xem chi tiết tại: 2551_signed.pdf