Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

  Ngày 19/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng; thi công xây lắp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

  1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-CTUBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên.

  2. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho các công trình, kho tàng, nhà cửa trên địa bàn quản lý; lưu ý các khu vực dân cư, công trình, nhà cao tầng.

  3. Kiểm tra, rà soát tất cả các hạng mục công trình xây dựng thuộc thẩm quyền đầu tư, quản lý của đơn vị mình. Trong quá trình kiểm tra cần đặc biệt lưu ý các hạng mục, bộ phận công trình có nguy cơ bị phá hỏng, ngã đổ, cuốn trôi do ảnh hưởng của mưa bão, không an toàn đối với bản thân công trình và các công trình lân cận.

  4. Căn cứ các hướng dẫn về Nhà an toàn theo cấp bão kèm theo công văn số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn phân loại nhà an toàn và Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình do Viện Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng biên soạn để rà soát, phân loại nhà ở của người dân trong phương án sơ tán tại địa phương; chuẩn bị và triển khai sơ tán trong trường hợp không đảm bảo an toàn khi có mưa, bão; triển khai hướng dẫn, phổ biến kết hợp tuyên truyền đến các hộ dân, chủ sở hữu các công trình Nhà ở riêng lẻ và Nhà ở công cộng thuộc phạm vi địa bàn quản lý để thực hiện công tác phòng chống mưa, bão cho Nhà ở bảo đảm an toàn.

  5. Một số công trình cần tập trung rà soát, kiểm tra

  a) Đối với các công trình đang khai thác, sử dụng

  - Đối với nhà ở riêng lẻ: Tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn, lập dnah sách và phân loại nhà bán kiên cố, nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 về việc hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão để tuyên truyền, hỗ trợ, yêu cầu người dân thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn cho người dân, nhà ở trong mùa mưa bão.

  - Đối với công trình công cộng (nhà làm việc, chung cư, nhà tập thể, trường học, trung tâm y tế…): Kiểm tra, gia cố, sửa chữa để đảm bảo an toàn khi có mưa bão; sắp xếp tài liệu, trang thiết bị văn phòng và kho tàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn, đặc biệt các công trình trường học, chung cư… là địa điểm sử dụng làm nơi tập kết, sơ tán trong trường hợp bão, lụt; trường hợp các khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng phải lập biện pháp phòng, chống mưa bão cho từng khu nhà và có phương án di dời để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của các hộ dân cư khi bão đổ bộ vào.

  - Các công trình có sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn pa nô, biển quảng cáo trên cao phải được kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cố.

  - Kiểm tra bồn chứa nước trên cao (neo, chằng, giữ…) theo hướng dẫn của Bộ xây dựng tại văn bản số 1299/VKH-VCNKH ngày 24/9/2015 về việc khuyến cáo lắp đặt bồn nước.

  b) Đối với các công trình đang thi công

  - Công trình nhà cao tầng:

  + Đối với công trình đang thi công tầng hầm yêu cầu có biện pháp gia cố đất tránh sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho bản thân công trình và công trình lân cận.

  + Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao chẻ, hàng rào tôn, cần trục tháp, máy vận thăng đảm bảo an toàn.

  - Đối với công trình có sử dụng cần trục tháp: Nghiêm túc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cần trục tháp khi có gió bão.

  + Phải thực hiện đầy đủ biện pháp neo giằng, hạ tháp theo phương án bảo đảm an toàn cần trục tháp đã được lập và tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng, Quy chuẩn QCVN 18:2014/BXD về an toàn xây dựng.

  - Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật đang thi công: Khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục, phần việc có nguy cơ mất an toàn, có phương án xử lý chống ngập úng, khơi thông dòng chảy, kiểm tra gia cố các điểm xung yếu dễ sạt lở của kênh mương, cống rãnh, ao, hồ chứa, có biển cảnh báo an toàn nơi nguy hiểm.

  c) Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Rà soát các quy hoạch thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của các đô thị nhằm đảm bảo chống ngập úng đô thị. Kiểm tra kế hoạch duy tu, bảo trì và nạo vét hệ thống tiêu thoát nước chính tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ khi có mưa, bão và có các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn; Rà soát và kiểm tra các phương án, biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị như hào kỹ thuật, tuynel, trạm biến áp, cột, điện… khi xảy ra mưa bão; Lập phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa khắc phục sự cố khi xảy ra mưa bão.

  d) Đối với các công trình thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, trục BTS, pa nô, bảng quảng cáo

  Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình tiến hành rà soát, kiểm tra rà soát mức độ an toàn chịu lực, ổn định hiện trạng của công trình, tiến hành các biện pháp gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn, tháo dỡ các thiết bị, bộ phận không đảm bảo an toàn khi có mưa bão.

  đ) Đối với công trình công nghiệp trong phạm vi các khu công nghiệp

  Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình công nghiệp trong phạm vi các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lập phương án và kế hoạch cụ thể công tác phòng chống lụt bão của đơn vị mình, kiểm tra rà soát mức độ an toàn chịu lực, ổn định hiện trạng của công trình; tiến hành các biện pháp gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn (đặc biệt hệ thống mái tôn, vách tôn, trần nhựa, cửa kính, thiết bị); tháo dỡ các thiết bị, bộ phận không đảm bảo an toàn khi có mưa bão.

  6. Đối với các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng

  - Xây dựng phương án giằng néo kèo cột, che chắn và chống tốc mái cho nhà xưởng, nhà làm việc, nhà ở cho công nhân nội trú, kho tàng, đặc biệt là các kho chứa thành phẩm, bán thành phẩm; khơi thông cống rãnh thoát nước nội bộ tránh xảy ra ngập cục bộ; duy trì sự làm việc bình thường của các máy phát điện dự phòng để chủ động cung cấp điện cho các lò nung sấy hoạt động.

  - Lập phương án và chủ động sửa chữa, gia cố kịp thời trụ sở, nhà xưởng, kho tàng, nhà ở không đảm bảo an toàn sau mưa bão nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

  7. Các đơn vị thi công xây lắp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh

  - Khi lập biện pháp thi công xây dựng công trình phải có phương án phòng chống thiên tai và phương án thi công trong mùa mưa bão, trong đó quy định rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình xây dựng.

  - Đối với các công trình đang thi công có sử dụng cần trục tháp phải lập biện pháp thi công đảm bảo an toàn cần trục tháp trong trường hợp mưa bão (neo giằng, tháo dỡ,…) đảm bảo khả thi, chủ động, hiệu quả, an toàn.

  Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng; thi công xây lắp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

  (Các tài liệu hướng dẫn đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hưng Yên: Hướng dẫn phòng chống bão lũ; Hướng dẫn phân loại nhà an toàn; Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; Quy trình kiểm định các công trình an ten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình).

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Văn bản số 316/SXD-QLCL ngày 04/5/2019