Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 Luật và một số Nghị quyết quan trọng

Nội dung 09 Luật và một số Nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 

STT

Tên Văn bản

Tải về

Danh mục Luật

1

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

29_2018_QH14 LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC.doc

2

Luật Công an nhân dân

37_2018_QH14 LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN.doc

3

Luật Đặc xá

30_2018_QH14 LUẬT ĐẶC XÁ.doc

4

Luật Chăn nuôi

Luat-chan-nuoi-32-2018-QH14.pdf

5

Luật Trồng trọt

luat-trong-trot-2018-so-31-2018-qh14.doc

6

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

luat-canh-sat-bien-viet-nam.pdf

7

Luật Phòng, chống tham nhũng

Luat-36-2018-QH14 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG.pdf

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-nam-2018.doc

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

luat-sua-doi-bo-sung-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-nam-2018.doc

Danh mục Nghị quyết

1

 

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV nghi-quyet-74-2018-qh14-ve-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xiv.doc

2

 

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nghi-quyet-72-2018-qh14-phe-chuan-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong.doc

3

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019

nghi-quyet-01-nq-cp-2019-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019.pdf

4

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

nghi-quyet-70-2018-qh14-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019.doc

5

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

73_2018_QH14_VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019.doc

6

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

71_2018_QH14_VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020.doc