Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ công chức Sở Xây dựng Hưng Yên

    Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Sở Xây dựng, ngày 10/3/2017, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-SXD ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ công chức Sở Xây dựng Hưng Yên. Trong Quyết định đã thể hiện chi tiết nội dung chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Sở Xây dựng, Quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện những chuẩn mực đạo đức cần có của người cán bộ, công chức, viên chức.

    Chi tiết xem tệp tin đính kèm. Quyet dinh so 21.pdf