Triển khai Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

   Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018.

   Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời”, mã số QCVN 17:2018/BXD.

   Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế nội dung quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

   Theo đó QCVN 17:2018/BXD quy định về:

   - Phạm vi điều chỉnh:

   + Quy chuẩn này quy định những yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ ốp vào công trình xây dựng có sẵn.

   + Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng, trong quy chuẩn này bao gồm:

  • Bảng quảng cáo;
  • Hộp đèn;
  • Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời;
  • Biển hiệu;
  • Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

   + Các phương tiện quảng cáo ngoài trời trong quy chuẩn này, ngoài việc tuân thủ các quy định trong quy chuẩn này, còn phải tuân theo pháp luật về quảng cáo hiện hành.

   - Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ ốp vào công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

QCVN 17:2018/BXD còn quy định đối với các Bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập dọc các tuyến đường ngoài đô thị phải tuân theo các quy định tại Bảng sau:

 

 

 

Loại đường

Diện tích tối đa một mặt bảng quảng cáo, hộp đèn

(m2)

Khoảng cách tối thiểu từ mép đất của đường bộ đến cạnh gần đường nhất của bảng

(m)

Chiều cao tối thiểu từ điểm cao nhất của mặt đường giao thông tới mép dưới của bảng

(m)

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường thẳng

(m)

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường cong

(m)

Cao tốc

250

25

15

300

200

Cấp I, II, III (Quốc lộ)

200

25

15

200

150

Cấp III, IV, V (Tỉnh lộ)

120

20

13

150

100

Cấp IV, V, VI (Huyện lộ)

100

15

8

100

75

CHÚ THÍCH: Tùy vị trí cụ thể và địa hình của tuyến đường tại từng địa phương, khoảng cách giữa hai bảng liền kề có thể thay đổi, nhưng không vượt quá:

- ±50 m đối với các tuyến đường quốc lộ, cao tốc;

- ±25 m đối các tuyến đường tỉnh lộ;

- ±20 m đối với các tuyến huyện lộ.

Sở Xây dựng gửi tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.

File đính kèm: QCVN 17 - 2018 BXD.pdf

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông tư số 04/2018/TT-BXD