Các đồ án đã được Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các đồ án quy hoạch như sau

1. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và nhà ở Khu công nghiệp Phố Nối (455/QĐ-UBND ngày 02/02/2018).

2. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng - Phố Nối (460/QĐ-UBND ngày 02/02/2018).

3. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản (551/QĐ-UBND ngày 12/02/2018).

4. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa (553/QĐ-UBND ngày 02/02/2018).

5. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cơ sở Viện Đại học Mở Hà Nội tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang (823/QĐ-UBND ngày 28/3/2018).

6. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Gardren (979/QĐ-UBND ngày 18/4/2018).

7. Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối – giai đoạn II (1167/QĐ-UBND ngày 17/5/2018).

8. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án trung tâm thương mại và Khu dân cư Ngọc Đà – Như Quỳnh – Hưng Yên (1188/QĐ-UBND ngày 21/5/2018).

9. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Kho ngoại quan Văn Sơn (1214/QĐ-UBND ngày 28/5/2018).

10. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 (1215/QĐ-UBND ngày 29/5/2018).