Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề và kết quả sát hạch đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức ngày 25/5/2018; Sở Xây dựng công bố danh sách 54 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ thường trú

CMND

Nơi cấp
CMT/ Hộ chiếu

Ngày cấp
CMT/ Hộ chiếu

Lĩnh vực cấp CCHN

Hạng

1

Đặng Văn Thắng

07/02/1985

Xã Phương Chiểu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

145188227

Công an tỉnh Hưng Yên

03/08/2007

Định giá xây dựng

III

2

Trương Hữu Độ

14/02/1985

Xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

168177288

Công an tỉnh Hà Nam

15/3/2003

Định giá xây dựng

II

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp nước

II

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát nước

II

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế cấp thoát nước

II

3

Nguyễn Văn Thứ

25/05/1992

Xã Phương Chiểu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

145500316

Công an tỉnh Hưng Yên

29/04/2008

Thiết kế Cầu

III

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Công trình GT đường bộ

III

4

Phạm Thị Lâm

12/09/1989

Xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

145317763

Công an tỉnh Hưng Yên

18/08/2004

Định giá xây dựng

II

5

Vũ Văn Hiếu

19/11/1980

Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

033080001255

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

14/04/2016

Thiết kế Cầu

II

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Công trình GT đường bộ

II

6

Vũ Thị Thu Hằng

27/09/1982

Xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

033182001807

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

05/05/2016

Định giá xây dựng

II

7

Trần Minh Vỹ

16/09/1967

Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

145684270

Công an tỉnh Hưng Yên

11/07/2011

Giám sát công trình NN&PTNT

II

8

Lưu Chiến Thắng

03/03/1985

Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

033085002248

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

09/09/2016

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

9

Trần Triệu Hùng

19/11/1970

44D/Nguyễn Thiện Thuật - Tp Hưng Yên

033070001115

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

11/7/2016

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

II

10

Bùi Văn Duy

10/8/1979

Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên

145865997

Công an tỉnh Hưng Yên

14/8/2014

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

II

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát địa hình

II

113

Bùi Xuân Học

16/5/1964

Số 7/Bùi Thị Cúc - TP Hưng Yên

033064001260

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

01/9/2016

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

12

Phí Ngọc Xuyên

19/6/1982

Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên

145002923

CA Hưng Yên

25/3/2010

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát địa hình

III

13

Phạm Thành Tuyên

24/8/1987

Hùng Long - Đoan Hùng - Phú Thọ

131404531

Công an tỉnh Phú Thọ

09/8/2014

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

14

Trần Thị Thơm

29/6/1984

Đoàn Đào - Phù Cừ - Hưng Yên

145137839

Công an tỉnh Hưng Yên

14/5/2008

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

 

 

 

 

 

 

 

Định giá xây dựng

II

15

Trần Hữu Lực

11/12/1979

Ngọc Thanh, Kim Đông, Hưng Yên

033079003067

Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư

13/11/2017

Định giá xây dựng

II

16

Hoàng Văn Huy

04/12/1986

Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên

145214501

Công an tỉnh Hưng Yên

17/9/2002

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

17

Mai Xuân Nam

20/02/1991

Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên

145484331

Công an tỉnh Hưng Yên

03/04/2008

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

18

Nguyễn Danh Hiếu

22/3/1988

Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên

145377013

Công an tỉnh Hưng Yên

25/8/2005

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

19

Nguyễn Phan Lĩnh

01/01/1993

Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên

145522947

Công an tỉnh Hưng Yên

20/3/2009

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

20

Nguyễn Hữu Qúy

18/10/1982

Yên Trung, Ý Yên, Nam Định

162430812

Công an tỉnh Nam Định

11/03/2015

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

21

Hồ Văn Quang

28/8/1987

Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

033087000631

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

21/8/2015

Định giá xây dựng

III

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

22

Nguyễn Ngọc Thắng

19/4/1982

Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên

145001581

Công an tỉnh Hưng Yên

19/3/2013

Giám sát công trình giao thông cầu

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát công trình đường bộ

II

23

Trịnh Xuân Hiếu

06/11/1984

Số 52A Trưng Nhị-TP Hưng Yên-tỉnh Hưng Yên

033084001787

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

24/5/2016

Giám sát công trình NN&PTNT

II

24

Vũ Thế Khương

07/04/1981

Thiên Lộc - Trung Hòa - Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

145071166

Công an tỉnh Hưng Yên

19/3/1999

Giám sát công trình NN&PTNT

II

25

Nguyễn Thị Xuyến

4/3/1987

Mễ Sở - Văn Giang Hưng Yên - Hưng Yên

033187002927

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

08/08/2017

Giám sát công trình NN&PTNT

III

26

Nguyễn Văn An

27/9/1986

Phường Quang Trung-TP.Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên

033086001129

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

20/4/2016

Giám sát công trình NN&PTNT

III

27

Lê Bình Minh

28/5/1980

Tân Dân - Khoái Châu - Hưng Yên

145572967

Công an tỉnh Hưng Yên

22/8/2009

Giám sát công trình NN&PTNT

II

28

Vũ Đức Anh

27/3/1979

Xã Tiến Đức huyện
 Hưng Hà tỉnh T.Bình

151204082

Công an tỉnh Thái Bình

12/5/2011

Giám sát công trình NN&PTNT

II

29

Vũ Trung Dũng

15/5/1963

Ngõ 169, Bãi Sậy, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145530045

Công an tỉnh Hưng Yên

09/10/2008

Giám sát công trình đường bộ

II

30

Phan Đức Thắng

21/10/1981

An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên

145017396

Công an tỉnh Hưng Yên

18/8/2009

Định giá xây dựng

II

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Công trình GT đường bộ

III

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát địa hình

III

31

Nguyễn Minh Tuân

20/02/1991

Tam Trạch, Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

145413050

Công an tỉnh Hưng Yên

10/5/2006

Giám sát công trình NN&PTNT

III

32

Lê Văn Dũng

26/3/1981

Xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

145010217

Công an tỉnh Hưng Yên

07/5/2009

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

 

 

 

 

 

 

 

Định giá xây dựng

II

33

Trần Tiến Hòa

09/11/1981

Xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

033081000721

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

01/9/2015

Khảo sát địa hình

II

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Công trình GT đường bộ

II

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Cầu

II

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

II

 

 

 

 

 

 

 

Định giá xây dựng

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát công trình đường bộ

II

34

Nguyễn Xuân Anh

13/10/1984

Xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

033084000555

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

17/6/2015

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát công trình đường bộ

III

35

Phạm Hùng

09/4/1970

Thị trấn Thanh Miện - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương

141397993

Công an tỉnh Hải Dương

14/5/2010

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước

III

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III

36

Phạm Văn Dần

05/01/1980

Xã Thiện Phiến - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

145045483

Công an tỉnh Hưng Yên

11/01/2012

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ

II

37

Phạm Văn Phòng

23/3/1982

Xã Thái Thọ - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

034082003894

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

29/12/2015

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước

III

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III

38

Hoàng Anh Tuấn

12/9/1971

Xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

145622023

Công an tỉnh Hưng Yên

27/4/2010

Thiết kế công trình NN&PTNT

II

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Công trình GT đường bộ

III

 

 

 

 

 

 

 

Định giá xây dựng

II

39

Lê Thị Huệ

12/7/1984

Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

145153170

Công an tỉnh Hưng Yên

10/10/2017

Định giá xây dựng

II

40

Ngô Xuân Hải

13/7/1985

xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

033085003146

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

01/03/2017

Thiết kế công trình NN&PTNT

III

41

Trần Trịnh Trọng

18/6/1986

xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

145245424

Công an tỉnh Hưng Yên

29/4/2011

Thiết kế công trình NN&PTNT

III

42

Phùng Thị Dung

08/7/1987

xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

145227501

Công an tỉnh Hưng Yên

17/7/2002

Khảo sát địa hình

III

43

Lưu Đình Phương

15/3/1982

Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên

145062307

Công an tỉnh Hưng Yên

04/5/2012

Giám sát công trình đường bộ

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát công trình giao thông cầu

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước

III

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III

44

Nguyễn Anh Tuấn

11/09/1983

Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên

145061144

Công an tỉnh Hưng Yên

22/09/2004

Giám sát công trình đường bộ

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát công trình giao thông cầu

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

II

45

Phạm Văn Phương

06/8/1972

Mão Cầu, Hồ Tùng Mậu, Hưng Yên

033072001983

Cục cảnh sát ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư.

27/3/2017

Giám sát công trình đường bộ

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát công trình giao thông cầu

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước

III

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III

46

Nguyễn Đức Tâm

02/03/1982

Xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

033082000309

Cục cảnh sát ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư.

06/04/2015

Thiết kế công trình NN&PTNT

II

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát công trình NN&PTNT

II

 

 

 

 

 

 

 

Định giá xây dựng

II

47

Nguyễn Khai

01/01/1969

Số 34, ngõ 762, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

033069000578

Cục cảnh sát ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư.

05/11/2015

Giám sát công trình NN&PTNT

III

48

Nguyễn Tiến Chỉnh

04/04/1974

Hùng Sơn, Thanh Miện, Hải Dương

141642957

Công an tỉnh Hải Dương

14/3/2014

Giám sát công trình NN&PTNT

III

49

Trịnh Bá Biên

14/4/1979

Xóm 2, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định

162253885

Công an tỉnhNam Định

10/3/2014

Giám sát công trình NN&PTNT

III

50

Trần Đình Trung

25/11/1978

Thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

145687740

Công an tỉnh Hưng Yên

29/05/2011

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

51

Hoàng Xuân Hưởng

22/02/1982

Phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

142006974

Công an tỉnh Hải Dương

19/02/2013

Định giá xây dựng

III

52

Chu Văn Đại

12/10/1986

Xã Bình Minh, Nam Trực, Nam Định

162893761

Công an tỉnh Nam Định

02/9/2011

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III

53

Lê Văn Thắng

09/08/1978

Xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

145853640

Công an tỉnh Hưng Yên

17/07/2013

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước

III

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III

54

Phạm Hùng Mạnh

28/10/1987

Thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, Hưng Yên

145296175

Công an tỉnh Hưng Yên

15/07/2004

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

III