Hội nghị Công bố Đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đến năm 2040

Đăng ngày 30 - 01 - 2024
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040. Trên cơ sở hồ sơ quy hoạch đã được Bộ Xây dựng đóng dấu thẩm định ngày 29/12/2023, ngày 19/01/2024, Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Văn Giang tổ chức Hội nghị công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040. Đến dự Hội nghị công bố có Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các đồng chí Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HDND, Văn phòng UBND tỉnh; Các đồng chí Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện và các phòng, ban chuyên môn huyện Văn Giang; Các đồng chí Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HDND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Giang; Đại diện Báo Hưng Yên và  đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu trên địa bàn huyện Văn Giang.

Hội nghị đã giới thiệu những nội dung chính của đồ án Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040; Giới thiệu toàn văn nội dung Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Văn Giang. Đồng thời, tại Hội nghị đã thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên làm cơ sở để huyện Văn Giang xây dựng chương trình phát triển đô thị, kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện; thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn hợp pháp khác; quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn huyện, vận động các nguồn vốn Trung ương, tỉnh, nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn chỉnh hạ tầng khung đô thị Văn Giang; vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để kịp thời gian đất cho các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn huyện Văn Giang theo quy hoạch được duyệt. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các đơn vị trong quá trình thực hiện. Tập trung xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng toàn huyện đáp ứng tiêu chuẩn, tiến tới thành lập thành phố Văn Giang trực thuộc tỉnh theo định hướng của Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, chỉ đạo; giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; với mong muốn sớm xây dựng và phát triển đô thị Văn Giang trở thành một đô thị xanh, thông minh, năng động & phát triển bền vững, với tính chất là trung tâm kinh tế (dịch vụ, thương mại, công nghiệp & phát triển nhà ở), văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo của khu vực; là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của Vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị

Tin mới nhất

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm...(20/02/2024 6:53 SA)

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc thông báo mở bán 33 căn nhà ở xã hội tại Dự án...(29/01/2024 9:04 SA)

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc thông báo mở bán 12 căn nhà ở xã hội tại Dự án...(25/01/2024 2:03 CH)

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên thông báo mở bán 01 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu...(16/01/2024 8:17 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đến năm 2040(15/01/2024 7:18 CH)

Thông báo Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả và các công trình xây dựng...(11/01/2024 12:01 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2023 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm...(09/01/2024 2:07 CH)

Công bố chỉ số giá tháng tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(02/01/2024 1:26 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm...(08/12/2023 9:03 SA)