TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01 NĂM 2024 – SỞ XÂY DỰNG

Đăng ngày 29 - 01 - 2024
100%

 

STT

Tên văn bản

Tệp đính kèm

1

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

 Chỉ thị 10.pdf

2

Chỉ thị số 58-CT/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2024

 CT so 58 .pdf

3

Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án năm 2024

 Chỉ thị số 59.pdf

4

Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024

 Chỉ thị số 56.pdf

5

Công văn số 2406-CV/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy về Định hướng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

 2406 ngay 22.12.23.TU.pdf

6

Kế hoạch số 250-KH/TU ngày 26/12/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

 250.KHTU.pdf

7

Nghị quyết số số 44-NQ/TU ngày 26/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2024-2029

 44.NQTU.pdf

8

Kế hoạch số số 251-KH/TU ngày 27/12/2023 của Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

  251.KHTU.pdf

9

Văn bản số 4696/CAT-QLXNC ngày 29/12/2023 của Công an tỉnh Hưng yên về tuyên truyền Luật số 23/2023/QH15 ngày 25/6/2023

 4696 ngay 29.12.23.Tuyen truyen luat 23.2023.pdf

10

Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 03/01/2024 về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

  Hướng dẫn số 59.pdf

11

Công văn số 02/CV-VP ngày 04/01/2024, Sổ tay chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về "hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số"

 02.Sổ tay chia sẻ kinh nghiệm của Pháp ve chuyen doi so.pdf

12

Văn bản số 20/STTTT-BCVTCNTT ngày 04/01/2024 của Sở Thông tin và truyền thông về việc triển khai thực hiện CCHC năm 2024

 20. triển khai thực hiện CCHC năm 2024.pdf

13

Báo cáo số 377-BC/TU ngày 24/01/2024 về việc Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024

 Bao cao so 377.TU.pdf

Tin mới nhất

Đoàn viên tiêu biểu ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên được tôn vinh và biểu dương tại Ngày hội công...(20/05/2019 4:26 CH)

Triển khai, thực hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên Phần thí nghiệm vật liệu, cấu...(20/05/2019 10:14 SA)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác...(13/05/2019 8:56 SA)

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 – 22/5) năm 2019(07/05/2019 5:11 CH)

Triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019(23/04/2019 2:09 CH)

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng cùng Lãnh đạo Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức trao tiền hỗ...(18/04/2019 11:23 SA)

Triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát...(18/04/2019 6:33 CH)

Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá...(17/04/2019 6:38 CH)

Thông báo về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động(14/03/2019 5:09 CH)