Sở Xây dựng và Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội – Chi nhánh Hưng Yên tổ chức buổi trao đổi, học tập và hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành xây dựng

Đăng ngày 20 - 01 - 2024
100%

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao của Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên tại Quyết định số 1005/QĐ-BCĐ ngày 28/4/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Ngày 16/01/2023 tại phòng họp tầng 2 Sở Xây dựng Hưng Yên, Sở Xây dựng Hưng Yên và Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội – Chi nhánh Hưng Yên đã tổ chức buổi trao đổi, học tập và hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành xây dựng. Trong đó tập trung triển khai việc xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu lớn về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị (viễn thông, điện, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải ….. trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.

Tin mới nhất