Về việc phổ biến Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Đăng ngày 19 - 01 - 2024
100%

 

Ngày 11/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Nghị định này quy định rõ các Thanh tra sở được thành lập theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật Thanh tra gồm: Thanh tra Sở Công Thương; Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ; Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thanh tra Sở Nội vụ; Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra Sở Tài chính; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Sở Tư pháp; Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch; Thanh tra Sở Xây dựng; Thanh tra Sở Y tế.

Tại những sở không thành lập cơ quan thanh tra theo quy định thì UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tại địa phương và biên chế được giao. Trường hợp Thanh tra sở được luật quy định thì thực hiện theo quy định của luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định số 03/2024/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm dưới đây! NĐ số 03-2024-NĐ-CP.pdf

Tin mới nhất

Về thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...(06/02/2024 7:15 SA)

Bộ Xây dựng ban hành một số Quyết định công bố các thủ tục hành chính ban hành mới, sứa đổi, bổ...(24/07/2023 4:35 CH)

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng(20/07/2023 1:57 CH)

Giới thiệu Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều...(12/07/2023 2:17 CH)

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)(08/06/2023 1:08 CH)

Thông báo về việc ban hành các Thông tư của Bộ Xây dựng(24/03/2020 4:26 CH)