Thông báo Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả và các công trình xây dựng khác khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024

Đăng ngày 11 - 01 - 2024
100%

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan nội dung Thông báo Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả và các công trình xây dựng khác khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024, nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm dưới đây!

09.Thông báo đơn giá bồi thường 2024.pdf

Tin mới nhất

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm...(20/02/2024 6:53 SA)

Hội nghị Công bố Đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đến năm 2040(30/01/2024 9:21 SA)

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc thông báo mở bán 33 căn nhà ở xã hội tại Dự án...(29/01/2024 9:04 SA)

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc thông báo mở bán 12 căn nhà ở xã hội tại Dự án...(25/01/2024 2:03 CH)

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên thông báo mở bán 01 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu...(16/01/2024 8:17 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đến năm 2040(15/01/2024 7:18 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2023 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm...(09/01/2024 2:07 CH)

Công bố chỉ số giá tháng tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(02/01/2024 1:26 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm...(08/12/2023 9:03 SA)