Quyết định công bố chuẩn hoá Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Đăng ngày 01 - 01 - 2024
100%

 

Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 26/12/2023  về việc công bố chuẩn hoá Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây!

QĐ 2765.pdf

PK kèm theo.pdf

Tin mới nhất

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên thông báo mở bán 07 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu...(15/12/2023 6:38 SA)

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH(17/05/2023 1:02 CH)

Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giao dịch bất động sản tại các dự án phát triển nhà...(26/11/2022 8:16 SA)

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu(22/11/2022 2:36 CH)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên mở bán 03 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã...(19/11/2022 3:14 CH)

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Lạc Hồng Phúc thông báo danh sách các đối tượng đã mua nhà ở...(24/10/2022 1:31 CH)

Tăng cường công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh(10/10/2022 3:34 CH)

Một số quy định cần lưu ý trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai(05/10/2022 8:21 SA)

Mở bán 05 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã hội thu nhập thấp(26/09/2022 7:58 CH)