Nâng cao hiệu quả quản lý thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
100%

 

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về Chương trình Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Thông báo số 787-TB/TU ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn; UBND đã banh hành Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về việc phê duyệt Đề án “Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn, các địa phương, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư cần lưu ý, quan tâm thực hiện các yêu cầu sau:

Các dự án đầu tư khu dân cư, các khu dân cư mới phải đầu tư hệ thống thoát nước mưa tách riêng thoát nước và xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung; khuyến khích, ưu tiên, hỗ trợ các đơn vị tư nhân đầu tư xây dựng, vận hành công trình xử lý nước thải sinh hoạt gắn với hoạt động cấp nước sạch tập trung.

Nước thải sinh hoạt từ các tổ chức (không bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ), hộ gia đình trong khu dân cư tập trung và không tập trung không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải phải được thu gom, xử lý tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

Tin mới nhất

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ...(29/11/2023 2:21 CH)

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối (29/11/2023 2:17 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Mỹ Hào...(24/11/2023 8:06 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm...(14/11/2023 7:56 SA)

Việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa...(06/11/2023 2:06 CH)

Thông báo việc chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà phố Thủy Tùng tại lô đất TT-PN2 thuộc dự án...(27/10/2023 2:41 CH)

Thông báo việc chuyển nhượng một phần dự án Khu thương mại Vịnh Thủy tại lô đất TM-11 thuộc dự án...(27/10/2023 2:40 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(11/10/2023 7:19 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng...(10/10/2023 8:03 CH)