Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
100%

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan nội dung Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh, nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm dưới đây!

CB giá VLXD tháng 4-2023.pdf

KH khảo sát giá.pdf

Tin mới nhất

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 9...(12/09/2023 7:22 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 8...(14/08/2023 1:57 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/07/2023 7:12 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 7...(07/07/2023 1:40 CH)

Công bố đơn giá nhân công xây dựng và công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023...(29/06/2023 5:25 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/04/2023 8:52 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 4...(12/04/2023 8:40 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(05/01/2023 10:39 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/10/2022 1:53 CH)