Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
100%

 

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030.

Theo đó giai đoạn 2021-2030 mục tiêu phát triển nhà ở như sau:

a) Giai đoạn đến năm 2025

- Phát triển mới 10.060.500 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt 43.766.400 m2 sàn vào năm 2025.

- Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 29,1 m2 sàn/người, trong đó: khu vực thành thị, đô thị hóa đạt 32,0 m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt 26,2 m2 sàn/người.

- Diện tích nhà ở tối thiểu đạt 8 m2 sàn/người đối với nhà ở cho công nhân và sinh viên; đạt 10 m2 sàn/người đối với các loại hình nhà ở khác.

- Xóa bỏ hoàn toàn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

b) Giai đoạn 2026 - 2030

- Phát triển mới 14.561.600 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt 58.328.000 m2 sàn vào năm 2030.

- Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 31,7 m2 sàn/người, trong đó: khu vực thành thị, đô thị hóa đạt 34,0 m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt 28,9 m2 sàn/người.

- Diện tích nhà ở tối thiểu đạt 8 m2 sàn/người đối với nhà ở cho công nhân và sinh viên; đạt 12 m2 sàn/người đối với các loại hình nhà ở khác.

- Đến năm 2030 đáp ứng 100% nhu cầu nhà ở sinh viên.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình; giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện Chương trình.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đấy!

QD 909 CTPT nha o_2030.pdf

Tin mới nhất

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên thông báo mở bán 03 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu...(19/05/2023 4:25 CH)

Hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở...(16/05/2023 10:51 SA)

Một số lưu ý trong thiết kế hệ thống điện tại các dự án nhà ở, khu dân cư(16/05/2023 10:48 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 5...(11/05/2023 8:50 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/04/2023 8:52 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 4...(12/04/2023 8:40 SA)

Danh sách các dự án nhà ở có thông báo điều kiện bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai(21/03/2023 2:37 CH)

Hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy(16/03/2023 1:29 CH)

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030(03/03/2023 8:42 SA)