Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
100%

 

Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 09/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2609/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2025.

Theo đó đến năm 2025 mục tiêu phát triển đô thị toàn tỉnh đạt:

- Tỷ lệ đô thị hóa khoảng trên 48%.

- Hệ thống đô thị: Toàn tỉnh có 16 đô thị trong đó:

+ 01 đô thị loại II: thành phố Hưng Yên.

+ 01 đô thị loại III: thị xã Mỹ.

+ 02 đô thị loại IV: đô thị Văn Lâm – khu vực huyện Văn Lâm (khu vực đô thị Trung tâm Huyện đạt tiêu chí đô thị loại III); Đô thị Văn Giang - khu vực huyện Văn Giang (khu vực đô thị Trung tâm Huyện đạt tiêu chí đô thị loại III);

+ 02 đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV: Đô thị Khoái Châu (khu vực huyện Khoái Châu); Đô thị Yên Mỹ (khu vực huyện Yên Mỹ);

+ 10 đô thị loại V, trong đó:

(+) 09 đô thị loại V hiện hữu: thị trấn Lương Bằng, khu vực xã Toàn Thắng, khu vực xã Nghĩa Dân – huyện Kim Động; thị trấn Ân Thi, khu vực xã Hồng Quang – huyện Ân Thi; thị trấn Trần Cao, khu vực xã Đình Cao – huyện Phù Cừ; thị trấn Vương, khu vực xã Thụy Lôi – huyện Tiên Lữ;

(+) 01 khu vực đô thị mới: Khu vực 02 xã Thọ Vinh, Phú Thịnh – huyện Kim Động.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình; giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện Chương trình.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây!

QD 1895 Chuong trinh PTDT.pdf

QD 2069 KH phat trien do thi.pdf

Tin mới nhất

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên thông báo mở bán 03 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu...(19/05/2023 4:25 CH)

Hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở...(16/05/2023 10:51 SA)

Một số lưu ý trong thiết kế hệ thống điện tại các dự án nhà ở, khu dân cư(16/05/2023 10:48 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 5...(11/05/2023 8:50 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/04/2023 8:52 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 4...(12/04/2023 8:40 SA)

Danh sách các dự án nhà ở có thông báo điều kiện bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai(21/03/2023 2:37 CH)

Hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy(16/03/2023 1:29 CH)

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030(03/03/2023 8:45 SA)