Danh sách các dự án nhà ở có thông báo điều kiện bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Đăng ngày 21 - 03 - 2023
100%

 

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, phòng tránh và hạn chế rủi ro khi mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, khách hàng cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Trong đó cần lưu ý: Người mua cần tiếp cận thông tin chính thức từ chủ đầu tư, tìm hiểu rõ tính pháp lý của dự án, tiến độ thực hiện dự án, về tình trạng thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán (trong trường hợp đã thế chấp thì cần yêu cầu chủ đầu tư giải chấp trước khi ký kết hợp đồng), kiểm tra về điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh thông qua thông báo của Sở Xây dựng nơi có dự án. Đề nghị Chủ đầu tư cung cấp chứng thư bảo lãnh của ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Chỉ nên thanh toán tiền mua bán theo quy định (lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua).

Danh sách các dự án nhà ở có Thông báo điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (danh sách tập hợp đến ngày 22/3/2023, danh sách này sẽ được cập nhật khi có thông báo của Sở Xây dựng về điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai) xem tại đây!

DANH SÁCH DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NHÀ Ở CÓ THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU KIỆN BÁN, CHO THUÊ NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

STT Tên dự án Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư Số Thông báo Công trình/ Hạng mục
I Thị xã Mỹ Hào  
1 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc P. Nhân Hòa Công ty CP đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc Số 932/SXD-PTHT ngày 07/11/2018 Các căn hộ tại Đơn nguyên CT2
Số 220/SXD-PTHT ngày 27/3/2020 Các căn hộ tại Đơn nguyên CT1A, CT1B
2 Khu hỗn hợp văn phòng thương mại và nhà ở P. Bần Yên Nhân, Công ty phát triển công nghệ và đô thị T&T Số 977/SXD-PTHT ngày 27/11/2018 - Công trình: Nhà ở liền kề
- Quy mô: 75 lô nhà liền kề
Số 1200/SXD-PTHT ngày 19/11/2021 - Công trình: Nhà cao tầng hỗn hợp (9 tầng)
- Quy mô: 70 căn hộ
3 Khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị Xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ và Phường Bần Yên Nhân Công ty phát triển công nghệ và đô thị T&T Số 182/SXD-PTHT ngày 01/9/2021 - Công trình: Nhà ở liền kề và biệt thự
- Quy mô: 170 lô nhà liền kề và 10 lô nhà biệt thự
Số 1286/SXD-PTHT ngày 14/12/2021 - Công trình: Nhà ở liền kề
- Quy mô: 56 lô nhà liền kề
II Huyện Văn Lâm  
1 Chợ và Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Như Quỳnh TT. Như Quỳnh Công ty TNHH Phương Anh Số 174/TB-SXD ngày 15/8/2017 42 lô nhà liền kề (LK2 (từ lô LK2-1 đến lô LK2-26); LK3 (từ lô LK3-1 đến lô LK3-16)
III Huyện Văn Giang  
1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại - du lịch Văn Giang, tỉnh Hưng Yên TT. Văn Giang và các Xã: Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao Công ty cổ phần tập đoàn Ecopark Số 338/SXD-HTKT&PTĐT ngày 18/9/2015 - Công trình: Khu nhà phố Thảo Nguyên, Khu biệt thự Mimosa
- Quy mô: 222 nhà ở liền kề và 176 biệt thự
466/SXD-PTHT ngày 03/12/2015 - Công trình:  Khu biệt thự Thủy Nguyên Giai đoạn 1
- Quy mô: 46 nhà ở liền kề và 122 biệt thự
135/SXD-PTHT ngày 14/4/2016 - Công trình: Khu căn hộ Cảnh Hồ
- Quy mô: 2.184 căn hộ
Số 179/SXD-PTHT ngày 07/4/2017 - Công trình: Khu nhà phố Thủy Nguyên Giai đoạn 2
- Quy mô: 41 nhà ở liền kề
Số 735/SXD-PTHT ngày 05/10/2017 - Công trình:  Khu biệt thự Thủy Nguyên Giai đoạn 3
- Quy mô: 20 căn biệt thự
Số 968/SXD-PTHT ngày 08/12/2017 - Công trình: Khu căn hộ Vịnh Thủy
- Quy mô: 2.909 căn hộ
Số 882/SXD-PTHT ngày 29/10/2018 - Công trình: Khu biệt thự đảo
- Quy mô: 110 nhà ở biệt thự
294/SXD-PTHT ngày 08/5/2018 - Công trình: Khu biệt thự đảo
- Quy mô: 75 nhà ở biệt thự
864/SXD-PTHT ngày 23/10/2018 - Công trình: Khu biệt thự đảo
- Quy mô: 175 nhà ở biệt thự
Số 53/SXD-PTHT ngày 22/01/2019 - Công trình: Khu nhà ở 1C
- Quy mô: 155 căn hộ
Số 105/SXD-PTHT ngày 24/02/2020 - Công trình: Khu biệt thự Đảo (Ecopark Grand - The Island)
- Quy mô: 2 nhà ở biệt thự
Số 431/SXD-PTHT ngày 09/6/2020 - Công trình: Khu biệt thự Đảo (Ecopark Grand - The Island)
Số 574/SXD-PTHT ngày 10/7/2020 - Công trình: Khu biệt thự Đảo (Ecopark Grand - The Island)
- Quy mô: 21 nhà ở biệt thự
755/SXD-PTHT ngày 18/8/2020 - Công trình: Khu nhà phố Thủy Trúc
- Quy mô: 67 nhà ở liền kề
Số 448/SXD-PTHT ngày 04/12/2020 - Công trình: Khu nhà phố Vịnh Đảo
- Quy mô: 43 nhà ở liền kề
449/SXD-PTHT ngày 04/12/2020 - Công trình: Khu nhà phố Vịnh Đảo 2
- Quy mô: 29 nhà ở liền
Số 1311/SXD-PTHT ngày 17/12/2021 - Công trình: Khu nhà ở 1C
- Quy mô: 01 nhà ở biệt thự
Số 31/SXD-PTHT ngày 22/01/2021 - Công trình: Khu căn hộ Vịnh Đảo 2
- Quy mô: 1.152 căn hộ
Số 137/SXD-PTHT ngày 09/3/2021 - Công trình: Khu nhà phố Quảng Trường - Sol forest
- Quy mô: 30 nhà ở liền kề
Số 433/SXD-PTHT ngày 24/5/2021 - Công trình: Khu căn hộ Rừng Thông - Sol Forest
- Quy mô: 1.194 căn hộ
Số 753/SXD-PTHT ngày 05/8/2021 - Công trình: Khu nhà phố Công Viên Vịnh Đảo
- Quy mô: 16 nhà ở liền kề
Số 751/SXD-PTHT ngày 05/8/2021 - Công trình: Khu nhà phố Quảng Trường Vịnh Đảo
- Quy mô: 16 nhà ở liền kề
Số 752/SXD-PTHT ngày 05/8/2021 - Công trình: Khu căn hộ công viên Vịnh Đảo - Haven Park Residences
- Quy mô: 1.168 căn hộ
Số 82/SXD-PTHT ngày 27/01/2022 - Công trình: Khu căn hộ Hồ Thiên Nga
- Quy mô: 2.623 căn hộ
Số 576/SXD-PTHT ngày 29/6/2022 - Công trình: Khu trung tầng Thủy Tiên 1 (TRT-05) và Khu trung tầng Thủy Tiên 2 (TR1-06)
- Quy mô: 182 căn hộ
Số 1235/SXD-PTHT ngày 26/12/2022 - Công trình: Khu căn hộ Quảng Trường Vịnh Đảo – Sky Forest Residencestầng Thủy Tiên 2 (TR1-06)
- Quy mô: 1.477 căn hộ
2 Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang Xã Cửu Cao Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao Số 703/SXD-PTHT ngày 03/8/2022 - Công trình: Toà nhà hỗn hợp
- Quy mô: 285 căn hộ
3 Khu đô thị sinh thái Dream City Xã  Long Hưng, Nghĩa Trụ Công ty cổ phần VINCOM   Số 343/SXD-PTHT ngày 27/4/2022 Đối với các căn hộ thấp tầng tại dự án
4 Khu đô thị Đại An Xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang và xã Tân Quang huyện Văn Lâm Công ty cổ phần VINCOM   Số 902/SXD-PTHT ngày 30/9/2022 2.415 căn hộ thấp tầng tại dự án (bao gồm 1.102 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-102.1÷LK-124.3, LK-126.1÷LK-136.3 thuộc phân khu 1 và 1.313 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-42.1÷LK-67.3, BT35÷BT36 thuộc phân khu 3)
Số 998/SXD-PTHT ngày 01/11/2022 1.947 căn hộ thấp tầng tại dự án (bao gồm 1.007 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-80.1÷LK-92.3, BT43 thuộc phân khu 2 và 940 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-29.1÷LK-41.4, BT33, BT34 thuộc phân khu 4)
Số 1259/SXD-PTHT ngày 29/12/2022 1.766 căn hộ thấp tầng tại dự án An (bao gồm 547 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-26.1÷LK-28.10, BT11÷BT17 thuộc phân khu 5 và 1.219 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-68.1÷LK-79.3, LK-93.1÷LK-101.3, LK-125.1÷LK-125.4, BT37÷BT42 thuộc phân khu 7)
IV Huyện Yên Mỹ        
1 Khu nhà ở dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối Xã Nghĩa Hiệp Công ty cổ phần dịch vụ -
thương mại Tân Sáng
Số 127/SXD-PTHT ngày 28/02/2020 103 lô nhà liền kề và biệt thự (chi tiết xem phụ lục đính kèm Văn bản số 127/SXD-PTHT ngày 28/02/2020)
Số 680/SXD-PTHT ngày 03/8/2020 51 lô nhà liền kề và biệt thự (chi tiết xem phụ lục đính kèm Văn bản số 127/SXD-PTHT ngày 28/02/2020)

Tin mới nhất

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên thông báo mở bán 03 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu...(19/05/2023 4:25 CH)

Mở bán 03 căn nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội thu nhập thấp tại phường Hiến Nam từ ngày...(09/01/2023 9:59 SA)

Thông báo việc chuyển nhượng một phần dự án Khu căn hộ Hồ Thiên Nga tại lô đất CT-21, 22 thuộc dự...(06/01/2022 11:03 SA)