Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 03 - 2023
100%

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11//2015 của liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ). Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở với các quy định hiện hành của Trung ương, Sở Xây dựng đã xây dựng Đề án tổ chức lại Sở Xây dựng Hưng Yên và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo hướng tinh gọn và đổi tên các phòng, ban; từ 07 các phòng, ban của Sở còn 06 phòng, ban như sau:

 - Văn phòng

- Thanh tra (Bao gồm cả công tác pháp chế)

- Phòng Quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị

- Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật và nhà ở

- Phòng Quản lý xây dựng

- Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thời gian tới, Sở xây dựng sẽ ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; quy định chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác, lề lối làm việc của các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

Xem chi tiết tại đây! Quyết định 04 của UBND tỉnh.pdf

Tin mới nhất

Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC theo Báo cáo 103 của Bộ Xây dựng(01/06/2023 10:09 SA)

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2023)(23/05/2023 8:57 SA)

SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023(19/05/2023 1:45 CH)

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM (29/4/1958-29/4/2023)(04/05/2023 9:57 SA)

Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I năm 2023 được...(21/04/2023 3:11 CH)

Ngày 28/3/2023, Công đoàn Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IX, nhiệm kỳ...(04/04/2023 8:03 SA)

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Xây dựng Hưng Yên(15/03/2023 11:04 SA)

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh(09/03/2023 3:07 CH)

Công đoàn ngành Xây dựng tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2022(12/01/2023 3:01 CH)