Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 14 - 11 - 2023
100%

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan nội dung Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm dưới đây!

Công bố giá VLXD tháng 10.pdf

VB1586 khảo sát giá VLXD tháng 11.pdf

Tin mới nhất

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(11/10/2023 7:19 CH)

Thông tin về gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xác định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến...(10/10/2023 10:01 SA)

Thông tin về gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu lập chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng...(10/10/2023 9:58 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 9...(12/09/2023 7:22 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 8...(14/08/2023 1:57 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/07/2023 7:12 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 7...(07/07/2023 1:40 CH)

Công bố đơn giá nhân công xây dựng và công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023...(29/06/2023 5:25 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 5...(11/05/2023 8:50 SA)