Thông tin về các gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của công trình: Sửa chữa, chống thấm mái, dóc, trát trám vá, sơn lại tường, trần; sửa, chữa, thay mới cửa và thay mới một số thiết bị điện - Trụ sở Sở Xây dựng Hưng Yên

Đăng ngày 04 - 10 - 2023
100%

 

Sở Xây dựng thông tin đến các tổ chức, cá nhân về các gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của công trình: Sửa chữa, chống thấm mái, dóc, trát trám vá, sơn lại tường, trần; sửa, chữa, thay mới cửa và thay mới một số thiết bị điện - Trụ sở Sở Xây dựng Hưng Yên.

Chi tiết theo file đính kèm dưới đây!

QD lựa chọn nhà thầu tư vấn TKBVTC - Cải tạo trụ sở.pdf

QD lựa chọn tư vấn giám sát - Cải tạo sửa chữa.pdf

QD phe duyet du toan và ke hoach lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế.pdf

Tin mới nhất

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG HƯNG YÊN KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN...(18/11/2023 6:52 CH)

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên huởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, vì một Việt Nam xanh(19/10/2023 9:07 SA)

Kỳ sát hạch đợt III năm 2023 được tổ chức trong 02 ngày: Từ ngày 18/10/2023 đến ngày 19/10/2023(12/10/2023 2:44 CH)

Thông tin về gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xác định giá ca máy và thiết bị thi công trên...(04/10/2023 4:24 CH)

Thông tin về gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn...(04/10/2023 4:22 CH)

Thông tin về gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu lập bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn...(04/10/2023 4:20 CH)

Kế hoạch thực hiện công tác hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2023(04/10/2023 4:09 CH)

Công đoàn Ban Quản lý dự án Giao thông – Xây dựng Hưng Yên Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho con...(03/10/2023 3:38 CH)

TRAO TẶNG BÒ SINH SẢN CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH TỈNH HƯNG YÊN(29/09/2023 3:08 CH)