Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 3 - 2023

Đăng ngày 17 - 10 - 2023
100%

 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề và kết quả sát hạch được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức, Sở Xây dựng thông báo danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 3 năm 2023 theo Quyết định + Danh sách trong file đính kèm dưới đây!

3. Quyết định số 73 ngày 21.7.23 +DS.pdf

Tin mới nhất

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 6 - 2023(27/11/2023 9:48 SA)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 5 - 2023(17/10/2023 4:19 CH)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 4 - 2023(17/10/2023 4:17 CH)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 4 - 2023(17/10/2023 4:16 CH)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 2 - 2023(17/10/2023 4:13 CH)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 1 - 2023(17/10/2023 4:12 CH)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 6 - 2022(17/10/2023 4:10 CH)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 5 - 2022(17/10/2023 4:08 CH)

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lần 4 - 2022(17/10/2023 4:07 CH)