Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 11 - 10 - 2023
100%

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan nội dung công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2023 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây!

VB-SXD Chỉ số giá quý 3.pdf

Tin mới nhất

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm...(08/12/2023 9:03 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 và khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm...(14/11/2023 7:56 SA)

Thông tin về gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xác định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến...(10/10/2023 10:01 SA)

Thông tin về gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu lập chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng...(10/10/2023 9:58 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 9...(12/09/2023 7:22 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 8...(14/08/2023 1:57 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/07/2023 7:12 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 7...(07/07/2023 1:40 CH)

Công bố đơn giá nhân công xây dựng và công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023...(29/06/2023 5:25 CH)