Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đặng Lễ, huyện Ân Thi và Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
100%

 

Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đặng Lễ, huyện Ân Thi và Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Theo đó CCN Đặng Lễ có diện tích khoảng 75ha, thuộc địa bàn quản lý của xã Đặng Lễ, Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, và xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Nhân La, huyện Kim Động.Với mục tiêu đồ án quy hoạch là:

- Cụ thể hóa các định hướng quy hoạch phát triển CCN tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quy hoạch đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Đặng Lễ đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản lý và xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây!

1. QĐ 1535 ngày 13.7.2022 UB tỉnh.pdf

2. SDD CCN DANG LE-FIT.pdf

Tin mới nhất

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ...(29/11/2023 2:21 CH)

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối (29/11/2023 2:17 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng...(10/10/2023 8:03 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng...(10/10/2023 4:31 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Ngô...(10/10/2023 4:29 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Dị...(10/10/2023 4:25 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông...(10/10/2023 4:23 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Minh Khai(10/10/2023 4:21 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Minh...(10/10/2023 4:20 CH)