Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
100%

 

Ngày 25/11/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2776/QĐ-UBND phê duyệt đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trần Cao – Quang Hưng. Theo đó CCN Trần Cao – Quang Hưng có diện tích khoảng 58,1443 ha, thuộc địa bàn quản lý của xã Quang Hưng và thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Với mục tiêu đồ án quy hoạch là: Cụ thể hóa các định hướng Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quy hoạch đồng bộ đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu câu về HTKT và môi trường theo quy định

- Làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai trong khu vực theo quy hoạch được duyệt.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản lý và xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây!

2776 QĐ.pdf

1.CCN Trần Cao - Quang Hưng.pdf

Tin mới nhất

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ...(29/11/2023 2:21 CH)

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối (29/11/2023 2:17 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng...(10/10/2023 8:03 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng...(10/10/2023 4:31 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Ngô...(10/10/2023 4:29 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Dị...(10/10/2023 4:25 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông...(10/10/2023 4:23 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Minh Khai(10/10/2023 4:21 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Minh...(10/10/2023 4:20 CH)