Công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
100%

 

Ngày 28/8/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1793/QĐ-UBND phê duyệt đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Theo đó CCN Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào có diện tích khoảng 498.324,8 m2, thuộc địa bàn quản lý của các phường Phùng Chí Kiên, Bạch Sam và xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Với mục tiêu đồ án quy hoạch là: Cụ thể hóa các định hướng Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quy hoạch đồng bộ đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu câu về HTKT và môi trường theo quy định

- Phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào cụm công nghiệp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, tằng thu ngân sách cho địa phương.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản lý và xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây!

BV A0 QH1.500 CCN Phung Chi Kien theo QD 1793 ngay 25.8.23.pdf

QĐ 1793 .pdf

Tin mới nhất

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ...(29/11/2023 2:21 CH)

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo vòng xuyến Dốc Suối (29/11/2023 2:17 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng...(10/10/2023 8:03 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng...(10/10/2023 4:31 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Ngô...(10/10/2023 4:29 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Dị...(10/10/2023 4:25 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông...(10/10/2023 4:23 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Minh Khai(10/10/2023 4:21 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Minh...(10/10/2023 4:20 CH)