Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 01 - 2023
100%

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2295/UBND-KT2 ngày 24/9/2021, Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và năm 2022  năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 86/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng với các dự án sử dụng vốn ngân đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây! QĐ so 86.pdf

Tin mới nhất

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 5...(11/05/2023 8:50 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/04/2023 8:52 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 và nội dung khảo sát giá vật liệu xây dựng tháng 4...(12/04/2023 8:40 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/10/2022 1:53 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(14/07/2022 9:22 SA)

Công bố chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(19/04/2022 7:34 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển vật...(03/03/2022 11:16 SA)

Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm...(04/01/2022 4:23 CH)

Công bố chỉ số giá tháng 10, tháng 11, tháng 12 Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(04/01/2022 1:52 CH)