Tăng cường quản lý lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản

Đăng ngày 20 - 09 - 2022
100%

 

Để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo cho nhà đầu tư huy động vốn đầu tư theo đúng quy định, kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng, giả mạo thông tin nhà đầu tư để bán sản phẩm của dự án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư dự án nhà ở, sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý nhà, thị trường bất động sản, quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn quản lý, cụ thể:

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý nhà, thị trường bất động sản, quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn quản lý; thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ chuyên môn quản lý lĩnh vực nhà và thị trường bất động sản; giám sát, thanh tra, kiểm tra các dự án bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản (của các sàn, văn phòng môi giới bất động sản, cá nhân); công bố công khai, minh bạch thông tin liên quan đến thị trường bất động sản trên các phương tiện thông tin truyền thông, Trang thông tin điện tử của địa phương; Tăng cường, chủ động thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh trong hoạt động kinh doanh bất động sản quảng cáo sai sự thật, huy động vốn, kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện; Theo dõi, giám sát các khu vực có hiện tượng bất ổn trong giao dịch bất động sản, các dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà, bán đất nền, các dự án có những vi phạm đã được các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra kết luận, xử lý, tránh phát sinh tiếp các vi phạm; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

- Yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở, phát triển đô thị, sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định về nhà ở và kinh doanh bất động sản, chỉ được phép huy động vốn, kinh doanh bất động sản khi đủ điều kiện và được chấp thuận của cơ quan nhà nước: Việc huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại phải tuân thủ các quy định tại Điều 68, Điều 69 Luật Nhà ở, Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Các trường hợp huy động vốn không đúng hình thức và không đáp ứng đủ các điều kiện đối với từng loại nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì không có giá trị pháp lý, chủ đầu tư bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho người tham gia góp vốn; Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch phải đảm bảo theo quy định tại Điều 118 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Điều 72 Nghị định 99/2015/NĐ-CP; đồng thời bất động sản đưa vào kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Chủ đầu tư chỉ được phép bán đất nền cho người dân tự xây dựng nhà ở khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định; Hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản phải tuân thủ quy định tại Điều 26 Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng, các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng. Các sàn phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng; không được rao bán, thông tin, nhận đặt cọc trên các mạng xã hội các bất động sản của các dự án khi chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; phải chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây!

VB gui CDT.pdf

VB gui UBND huyen.pdf

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:31 CH)

Danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị mới được tiếp nhận giai đoạn trước 2016 - Hiện vẫn đang...(02/08/2022 2:59 CH)

Danh sách các dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015(28/06/2022 3:43 CH)