Tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
100%

 

Để tăng tường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1953/UBND-KT2 ngày 28/7/2022 về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại Công văn số 1953/UBND-KT2 ngày 28/7/2022.

Chi tiết xem File đính kèm dưới đây!

CV 1953 UBND tinh.pdf

Tin mới nhất

Tăng cường quản lý lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản(20/09/2022 9:46 SA)

Danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị mới được tiếp nhận giai đoạn trước 2016 - Hiện vẫn đang...(02/08/2022 2:59 CH)

Danh sách các dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015(28/06/2022 3:43 CH)