Danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị mới được tiếp nhận giai đoạn trước 2016 - Hiện vẫn đang triển khai đầu tư

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
100%

 

Danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị mới được tiếp nhận giai đoạn trước 2016 - Hiện vẫn đang triển khai đầu tư
STT Tên dự án Địa điểm xây dựng Quy mô dự án Quy hoạch chi tiết Mục tiêu đầu tư Số lượng nhà ở Tiến độ thực hiện
Số căn hộ chung cư Số căn hộ  nhà ở riêng lẻ Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở Bồi thường GPMB, giao đất (tỷ lệ %) Số căn hộ/ nhà ở đã bàn giao Tiến độ thực hiện
I Thành phố Hưng Yên
1 Trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Phố Hiến P. Hiến Nam - Quy mô sử dụng đất: 25.380 m2     97 102 25.885 100 167 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
2 Khu nhà ở Tân Phố Hiến P. Lam Sơn - Quy mô sử dụng đất: 35.950 m2     0 12 5.613 100 12 Đang xây dựng, đưa một phần dự án vào sử dụng
3 Trung Tâm Sơn Nam Plaza P.Hồng Châu - Quy mô sử dụng đất: 27.963 m2     0 13 1.445 100 0 Chậm
4 Dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề P. An Tảo - Quy mô sử dụng đất: 22.100 m2     120 115 0 100 0 Chậm
5 Khu nhà ở thương mại và dịch vụ P. Hiến Nam - Quy mô sử dụng đất: 39.325 m2     0 42 5.106 100 15 Đang xây dựng
6 Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, xây dựng nhà ở liền kề để bán P. Lam Sơn - Quy mô sử dụng đất: 13.452 m2     0 0 0 100 0 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
7 Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thông minh Phố Hiến X Liên phương - Quy mô sử dụng đất: 8.600 m2     120 46 835 100 0 Chậm
II Thị xã Mỹ Hào                  
1 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc P. Nhân Hòa - Quy mô sử dụng đất: 156.000 m2     0 16 8.841 100 16 Đang xây dựng, đưa một phần dự án vào sử dụng
2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở và bến xe khách Mỹ Hào P. Nhân Hòa - Quy mô sử dụng đất: 54.500 m2     0 34 0 100 30 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
3 Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới  (địa bàn xã Nhân Hòa - Mỹ Hào cũ) P. Nhân Hòa - Quy mô sử dụng đất: 171.980 m2     1.002 768 455.041 98 0 Đang xây dựng
4 Khu nhà ở Phúc Thành P. Nhân Hòa - Quy mô sử dụng đất: 17.000 m2     0 0 0 100 0 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
5 Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật thôn Văn Nhuế P. Bần Yên Nhân - Quy mô sử dụng đất: 534.500 m2     0 0 0 100 0 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
6 Tòa nhà hỗn hợp cao tầng  P. Bần Yên Nhân - Quy mô sử dụng đất: 28.000 m2     0 31 0 100 30 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
7 Xây dựng Khu nhà ở liền kề để bán P. Bần Yên Nhân - Quy mô sử dụng đất: 5.915 m2     0  24 8.500 100 0 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
8 Khu nhà ở liền kề để bán Mỹ Văn P. Bần Yên Nhân - Quy mô sử dụng đất: 2.800 m2     0 0 0 100 0 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
9 Xây dựng hạ tầng tổng thể khu chung cư đô thị Phố Nối  P. Bần Yên Nhân - Quy mô sử dụng đất: 72.118 m2     340 264 87.046 100 64 Đang xây dựng
10 Khu nhà ở liền kề để bán Phúc Thành P. Bần Yên Nhân - Quy mô sử dụng đất: 69.000 m2     0 0 0 100 0 Đang xây dựng
11 Khu hỗn hợp văn phòng thương mại và nhà ở P. Bần Yên Nhân - Quy mô sử dụng đất: 11.000 m2     70 26 13.847 100 26 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
12 Khu nhà ở biệt thự cao cấp Vạn Thuận Phát  P. Bần Yên Nhân - Quy mô sử dụng đất: 29.692,5 m2     0 35 3.437 100 35 Đang xây dựng
13 Dự án Khu đô thị phía Bắc QL5- phân Khu A P. Bần Yên Nhân, X. Phan Đình Phùng - Mỹ Hào và X. Minh Hải - Văn Lâm - Quy mô sử dụng đất: 2.620.000 m2     37.681 3.979 2.967 70 0 Đang làm điều chỉnh chủ trương đầu tư
14 Dự án đô thị phía Bắc đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam QL5 xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ và xã Dị Sử huyện Mỹ Hào - Quy mô sử dụng đất: 1.004.550 m2     1.926 0 107.869 100 0 Đang xây dựng
15 Khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị Xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ và Phường Bần Yên Nhân, Mỹ Hào - Quy mô sử dụng đất: 42.000 m2     0 236 68.424 100 0 Đang xây dựng, đưa một phần dự án vào sử dụng
III Huyện Văn Lâm                  
1 Chợ và Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Như Quỳnh TT. Như Quỳnh - Quy mô sử dụng đất: 42.710 m2     0 123 44.280 100 59 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
2 Khu nhà ở Bắc Việt TT. Như Quỳnh - Quy mô sử dụng đất: 5.000 m2     0 0 0 100 0 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
3 Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh giai đoạn I; II TT. Như Quỳnh - Quy mô sử dụng đất: 53.722 m2     340 150 86.300   52 Đang xây dựng
4 Khu nhà tập thể cho cán bộ - công nhân viên Nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng và lắp ráp ô tô khách từ 25 chỗ ngồi trở lên TT. Như Quỳnh - Quy mô sử dụng đất: 7.924 m2       52 3.894 100 0 Đang xây dựng
5 TT thương mại và khu dân cư Ngọc Đà - Như Quỳnh - Hưng Yên TT Như Quỳnh và xã Tân Quang - Quy mô sử dụng đất: 66.392 m2     0 438   100 0 Đang xây dựng
6 TT Thương mại và nhà ở Như Quỳnh TT Như Quỳnh và xã Tân Quang - Quy mô sử dụng đất: 2.345 m2     0 20 7.126 100 0 Đang xây dựng
7 TT Thương mại và nhà ở chung cư cao tầng cho thuê X. Đình Dù, X. Trưng Trắc - Quy mô sử dụng đất: 10.500 m2     0 0 0      
8 Dự án Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh TT Như Quỳnh - Quy mô sử dụng đất: 37.900 m2     0 0 0   0 Đang trình thẩm định thiết kế
9 Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở dân cư mới xã Đình Dù và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm X. Đình Dù, X. Trưng Trắc - Quy mô sử dụng đất: 401.870 m2     0 278 114.905 70 0 Đã thẩm định thiết kế cơ sở, đang GPMB
10 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở liền kề để bán Hưng Yên Thị trấn Như Quỳnh - Quy mô sử dụng đất: 2.345 m2     0 20 7.126 100 0 Đang xây dựng
IV Huyện Văn Giang                  
1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại - du lịch Văn Giang, tỉnh Hưng Yên TT. Văn Giang và các Xã: Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao - Quy mô sử dụng đất: 4.990.700 m2     10.238 2.340 1.208.696 98 8.559 Đang xây dựng, đưa một phần dự án vào sử dụng
2 Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh X. Cửu Cao - Quy mô sử dụng đất: 20.992 m2     656 69 91.932 100 69 Đang xây dựng
3 Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang X. Cửu Cao - Quy mô sử dụng đất: 24.000 m2     285 6 25.069 100 6 Đang xây dựng, đưa một phần dự án vào sử dụng
4 Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm thủy sản, nông nghiệp và xây dựng khu sinh thái X. Nghĩa Trụ - Quy mô sử dụng đất: 14.683 m2     0 12 4.200   0  
5 Dự án Khu đô thị nhà vườn sinh thái TT Văn Giang - Quy mô sử dụng đất: 1.983.600 m2     10.920 2.885 1.910.609 90 0 Đang làm thủ tục điều chỉnh chủ trương
6 Dự án Khu đô thị phía Đông Văn Giang (Khu A) X. Long Hưng - Quy mô sử dụng đất: 499.000 m2     6.253 665 1.107.955 70 0 Đang làm thủ tục điều chỉnh chủ trương
V Huyện Yên Mỹ                  
1 Khu đô thị Hoàng Gia X. Nghĩa Hiệp - Quy mô sử dụng đất: 248.000 m2     492 900  115.637 60 0 Đang trình thẩm định thiết kế
2 Khu nhà ở và trung tâm thương mại Phố Nối X. Nghĩa Hiệp - Quy mô sử dụng đất: 17.400 m2     0 0 0 100 0 Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
3 Khu nhà ở dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối X. Nghĩa Hiệp - Quy mô sử dụng đất: 197.500 m2     1.076 154 42.883 100 42 Đang xây dựng, đưa một phần dự án vào sử dụng
VI Huyện Khoái Châu                  
1 Khu nhà ở Hoàng Anh X. Hồng Tiến - Quy mô sử dụng đất: 19.006 m2     0 19 1.783 100 19 Đang xây dựng, đưa một phần dự án vào sử dụng
2 Làng sinh thái,du lịch-đô thị đầm dạ trạch X. Dạ Trạch - Quy mô sử dụng đất: 129.240 m2     0 100 15 70 100 Đang xây dựng
VII Huyện Kim Động                  
1 Làng du lịch sinh thái Vũ Hưng   - Quy mô sử dụng đất: 125.650 m2     0 13 8.386 100   Đang xây dựng

Tin mới nhất

Tăng cường quản lý lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản(20/09/2022 9:46 SA)

Tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:31 CH)

Danh sách các dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015(28/06/2022 3:43 CH)